Install Our Mobile App: Android iPhone

Walidain Se Muhabbat

Hafiz Sher Muhammad Al-Asri Hafizahullah


Allah ﷻ farmaata hai:

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۖ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا

"Allah ki ibadat karo aur uske sath kisi ko shareek na karo aur (apne) walidain se ahsaan (nek sulook) karo."

(Surah an-Nisaa: 36)

Irshaad E Bari Ta'ala hai:

وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا

"Aur hum ne insaan ko apne walidain ke sath ahsaan (nek sulook) ka hukm diya hai."

(Surah al-Ahqaf: 15)

Sayyiduna Abdullah bin Mas'ood Razi Allahu Anhu se riwayat hai:

Maine Nabi ﷺ se pouchaa ke Allah ke nazdeek kaunsa kaam sab se ziyadah pasandeedah hai? farmaaya: namaz apne (awwal) waqt par padhna (maine) pouchaa: phir kaunsa amal (pasandeedah) hai? farmaaya: walidain se neki karna, pouchaa: phir kya hai? farmaaya: Allah ke raastey mein jihaad karna.

(Sahih Bukhari: 527, Muslim: 85)

Allah ﷻ ka irshaad hai:

وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۖ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا

"Agar wo (tere walidain) mere sath shirk karne ke liye jis ka tere paas ilm nahi tujhe majboor karen tou unki ittaa'at na kar aur duniya mein un ke sath achchey tareeqe se reh."

(Surah Luqman: 15)

Is ayat se teen masaley maloom huwe:

(1) Shirk karna haraam hai.

(2) Allah aur Rasool ﷺ ki nafarmaani mein walidain ki koi ittaa'at nahi hai.

(3) Jo baat Kitaab o Sunnat ke khilaaf nahi hai us mein walidain ki ittaa'at karni chahiye.

Nabi ﷺ ne Abdullah bin 'Amr bin al-'Aas Razi Allahu Anhuma ko hukm diya tha:

أطع أباك مادام حياً ولا تعصه

"Jab tak tumhara baap zindah hai us ki ittaa'at karo aur us ki nafarmani na karna."

(Musnad Ahmed 2/165 Hadees 6538 Wa Sanadahu Sahih)

In tamaam dalaayil ke khilaaf munkir e hadees parvez sahaab likhte hain: "teesra afsana: maa baap ki ittaa'at farz hai. is silsile mein ek afsana yeh bhi hai ke maa baap ki ittaa'at farz hai." (Alamgeer Afsane: Page 17, Published: Idaarah Tuloo' e Islam Gulbarga) Parvez ki is baat ka baatil hona har musalmaan par waazeh hai. Walhumdulillah

Tambeeh: Kitaab o Sunnat ki mukhalifat mein walidain hon ya hukmaraan ya koi bhi, kisi ki ittaa'at nahi karni chahiye.

Rasoolullah ﷺ ne farmaaya:

لاطاعة في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف

"Allah ki nafarmaani mein (kisi ki) koi ittaa'at nahi hai, ittaa'at tou ma'roof (Kitaab o Sunnat ke mutaabiq kaam) mein hai."

(Sahih Muslim: 1840, Darussalaam: 4765, Sahih Bukhari: 7257)

Ek riwayat mein aaya hai:

رضى الرب في رضى الوالد و سخط الرب في سخط الوالد

"Rab ki raza walid ki raza mein hai aur Rab ki naraazi, walid ki naraazi mein hai."

(Tirmizi: 1899 Wa Sanadahu Sahih, Ibne Hibbaan, al-Muwarid: 2026, al-Haakim Fee al-Mustadrak: 4/151,152 Hadees 7249 aur Sahih Muslim ki Shart par Sahih kaha aur Imam Zehbi ne Muwafaqat ki)

Ek aadmi ne Rasoolullah ﷺ se pouchaa ke main kis ke sath achchaa bartaao karon? farmaaya: apni maa ke sath, pouchaa; phir kis ke sath? farmaaya:

Apni maa ke sath, pouchaa; phir kis ke sath? farmaaya; apni maa ke sath, usne pouchaa: phir kis ke sath? aap ne farmaaya: phir apne baap ke sath.

(Sahih Bukhari: 5971, Muslim: 2548)

Jaahima as-Sulami Razi Allahu Anhu ko Aap ﷺ ne hukm diya:

فالز مهافإن الجنة تحت رجليها

"Pas apni maa ki khidmat lazim pakdo, kiyun ke jannat us ke qadmo ke neechey hai."

(Sunan Nasaayi: 6/11, Hadees: 3106 Wa Isnadahu Sahih)

Maa baap ki ma'roof (Kitaab o Sunnat ke mutaabiq baaton) mein nafarmani kabeerah gunaah hai.

Anas Razi Allahu Anhu se riwayat hai ke Nabi ﷺ se kabeerah gunaahon ke bareme pouchaa gaya tou aap ne farmaaya:

لأشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس و شهادة الزور

"Allah ke sath shirk karna, walidain ki nafarmaani karna, kisi (be-gunaah) insaan ko qatl karna aur jhooti gawaahi deyna."

(Sahih Bukhari: 2653, Muslim: 88)

'Amir bin Malik al-'Aamari Razi Allahu Anhu se riwayat hai ke Nabi ﷺ ne farmaaya:

من أدرك والديه أو أحدهما ثم دخل النار من بعد ذلك فأبعده الله وأسحقه

"Jo shakhs apne walidain ya un mein se ek (walid ya walidah) ko (zindah) paaye phir us ke b'ad (un ki khidmat na karne ki wajah se) jahannum mein daakhil ho jaye tou Allah ne usey apni rahmat se door kar diya hai aur wo us par naraz hai."

(Musnad Ahmed: 4/344, Hadees 19236 Wa Sanadahu Sahih)

Khulasah:

Walidain ke sath husn e sulook aur ma'roof mein unki ittaa'at farz hai, apne Rab ko razi karne ke liye apne walidain se muhabbat karen, jihaad agar farz e 'aieen na ho tou walidain ke liye chhora jaa sakta hai.


Tehreer: Hafiz Sher Muhammad Al-Asri Hafizahullah

Tehqeeq wa Taqreej: Hafiz Zubair Alizai Rahimahullah

Romanised: Syed Ibraheem Salafi

[Mahnama Al-Hadees, Shumara: 8, Safa: 47-48, Fazail E Sahabah: Safa: 150-153]

Deegar Mazameen:

1 Walidain Se Muhabbat حافظ شیر محمد الاثری حفظہ اللہ
2 Mojooda Halat Saheeh Hadees Ki Roshni Main محدّث العَصر حَافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ
3 Asma ul Rijal ka ilam حافظ معاذ بن زبیر علی زئی
4 Hadees Ka Munkir Jannat Se Mehroom Rahega محدّث العَصر حَافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ
5 Ghair Muqalid Aur Ahle Hadees Mein Faraq حافظ معاذ بن زبیر علی زئی
6 Mukhtasar Seerat Un Nabi ﷺ محدّث العَصر حَافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ
7 Hadees Se Muhabbat حافظ شیر محمد الاثری حفظہ اللہ
8 Ulama E Haq Se Muhabbat حافظ شیر محمد الاثری حفظہ اللہ
9 Ek Musht Ke B'ad Daadhi Kaatna محدّث العَصر حَافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ
10 Sahaba E Kiraam (Razi Allahu Anhum Ajmaeen) Se Muhabbat حافظ شیر محمد الاثری حفظہ اللہ
11 Quran e Majeed se Muhabbat حافظ شیر محمد الاثری حفظہ اللہ
12 Rasoolullah ﷺ Ki Hadees Ka Ihtiraam محدّث العَصر حَافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ
13 Sayyiduna Husain Razi Allahu Anhu Se Muhabbat حافظ شیر محمد الاثری حفظہ اللہ
14 Poori Ummat Kabhi Bil-Ijmaa Shirk Nahi Karegi محدّث العَصر حَافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ
15 Ashrah Zul Hijjah Ki Fazilat O Ahmiyat الشیخ ابو احمد وقاص زبیرحفظہ اللہ
16 Shaykh Zubair Alizai, Dr. Farhat Hashmi Ko Sunne Ki Naseehat Karte Hai محدّث العَصر حَافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ
17 Rasoolullah ﷺ Aur Ba'az Ghaib ki ittelah محدّث العَصر حَافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ
18 Aik Saheeh ul Aqeedah Yahni Ahle Hadees Baadashah Ka Azeem o Shaan Qissah محدّث العَصر حَافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ
19 Nabi Kareem ﷺ Kay Mohjazay محدّث العَصر حَافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ
20 Muhaddiseen E Kiraam Ne Zaheef Riwayaat Kiyun Bayaan Kiyen? محدّث العَصر حَافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ
21 Qabar Mein Nabi ﷺ Ki Hayaat Ka Masala محدّث العَصر حَافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ
22 Allah ﷻ Se Muhabbat حافظ شیر محمد الاثری حفظہ اللہ
23 Rasoolullah ﷺ Se Muhabbat حافظ شیر محمد الاثری حفظہ اللہ
24 Masjid Mein Auraton Ki Namaz Kay 10 Dalaayil محدّث العَصر حَافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ
25 Hum Ramazan Kaise Guzaren? فضیلۃ الشیخ حافظ ندیم ظہیر حفظہ الله
26 Sayyiduna 'Ali (Razi Allahu Anhu) Se Muhabbat محدّث العَصر حَافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ
27 Namaz E Hanafi Ya Rasoolullahﷺ Wali Muhammadi Namaz? محدّث العَصر حَافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ
28 Kia Qur'an E Majeed Zameen Par Rakhna Jahiz Hay? محدّث العَصر حَافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ
29 Zubair Alizai Rahimahullah Muaasireen Ki Nazar Mein حافظ محمد یونس اثری
30 Ameer Mu'aawiya Razi Allahu Anha Sey Muhabbat محدّث العَصر حَافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ
31 Khulfa E Rashedeen Se Muhabbat محدّث العَصر حَافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ
32 Gaane Bajaane aur Fahaashi ki Hurmat محدّث العَصر حَافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ
33 Kia ALLAH (ﷻ) har jagah maujood hy? محدّث العَصر حَافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ
34 Fashion Ki laher فضیلۃ الشیخ حافظ ندیم ظہیر حفظہ الله
35 Allah(ﷻ) Arsh Par Mustawi Hai محدّث العَصر حَافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ
36 Sab Ahle Emaan Bhai Bhai Hain محدّث العَصر حَافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ
37 Maahe Muharram Ke Do Rozey فضیلۃ الشیخ حافظ ندیم ظہیر حفظہ الله
38 Chalees Masail Jo Sarhatan Sirf ijmaa’ Se Sabit Hain محدّث العَصر حَافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ
39 Fazail E Yaum Ul Juma’ فضیلۃ الشیخ حافظ ندیم ظہیر حفظہ الله
40 Fazail E Salaam فضیلۃ الشیخ حافظ ندیم ظہیر حفظہ الله
41 Usoole Deen محدّث العَصر حَافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ
42 Bacchcho ko Masjid mein Lay Jaana Masnoon Hai فضیلۃ الشیخ حافظ ندیم ظہیر حفظہ الله
43 Kia Mirza Muhammad Ali, Sheikh Zubair Alizai Rahimahullah Ka Shaagird Hy? فضیلۃ الشیخ حافظ ندیم ظہیر حفظہ الله
44 Hijama Seengi Lagwana Ek Sharai Elaaj فضیلۃ الشیخ حافظ ندیم ظہیر حفظہ الله
45 Akeli Aurat Ka Na Maharm Driver Ky Saath Safar Karna فضیلۃ الشیخ حافظ ندیم ظہیر حفظہ الله
46 Muqtadiyon Ko Farz Namaz Ke Liye Saff Me Kab Khade Hona Chahiye? فضیلۃ الشیخ حافظ ندیم ظہیر حفظہ الله
47 Namaz e Fajr Ka Waqt محدّث العَصر حَافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ
48 Kya Mubahala Karna Jaaiz Hai? محدّث العَصر حَافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ
49 Mardon Aur Auraton Ki Namaz Mein Farq Aur Aal E Taqleed محدّث العَصر حَافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ
50 Walaa Tafarraqoo فضل اکبر کاشمیری
51 Ghaali Bidaati Ky Peechy Namaz Parhny Ka Hukkam محدّث العَصر حَافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ
52 Hidayat Ka Raasta محدّث العَصر حَافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ

Android App --or-- iPhone/iPad App

Maktaba AlHadith Hazro © 2020 - All rights reserved.