Maktaba-tul-Hadith homepage
Search Monthly AlHadees Hazro

Fazail E Salaam (By Sheikh Nadeem Zaheer Hafizahullah)


Salaam musalmano ka imteyazi wasf aur waqaar hai, ibteda e aafrinish se (yani shuru se hi) "salaam" ki jaami’iyyat, fazilat aur ahmiyat musallam hai, ahd e Nabawi (ﷺ) mein bhi is ki tarweej (phailaane) par khoob ziyada zor diya gaya hai, ab qayamat tak ye musalmano ka shi’aar hai.

Irshaad e Bari Ta'ala hai:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّىٰ تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا ۚ ​

"Aye emaan walon! apne gharon ke alawa dusre gharon mein us waqt tak dakhil na ho jab tak tum ijazat na ley lo aur ghar walon ko salaam na kar lo."

(An-Noor: 27)

Doosre maqaam par farmaya:

فَإِذَا دَخَلْتُم بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً ۚ ​

"Pas jab tum gharon mein dakhil hone lago to tum apne ghar walon par salaam karo ye Allah Ta'ala ki taraf se mubarak aur pakiza tohfa hai."

(An-Noor: 61)

Salaam ka Aaghaaz:

Sayyiduna Abu Huraira (Radhi Allahu Anhu) se riwayat hai ke Rasoolullah (ﷺ) ney farmaya: "Jab Allah(ﷻ) ney Aadam (Alaihis Salaam) ko paidaa farmaya tou un se kaha: "Jaao aur fariston ki us jama’at ko salaam karo aur wo jo jawaab dey usey ghaur se suno kyun ki wahi teri aulaad ka salaam hoga" pas Sayyiduna Aadam (Alaihis Salaam) ney jaa kar kaha: "Assalamu Aalaikum" to unhon ne kaha: "Walaikumus Salaam wa Rahmatullah" yane unhon ne Rahmatullah ka izafa kar diya"

(Saheeh Bukhaari: 6227, Saheeh Muslim: 2841)

Salaam ka Tohfa:

Irshaad e Bari Ta'ala hai:

وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا​

"Aur jab tumhen (salaam ka) tohfa diya jaye tou tum bhi us sey behtar tohfa unhen do, ya wahi unhen lauta do."

(An-Nisaa: 86)

Is Aayat ki taeed is hadees se bhi hoti hai: Imraan bin Hussain (Radhi Allahu Anhu) bayaan kartey hain: Ek shakhs Nabi (ﷺ) ki khidmat mein hazir huwa, us ney "Assalamu Aalaikum" kaha, Aap (ﷺ) ney uska jawaab diya us ke baad wo baith gaya, Nabi (ﷺ) ney farmaya: "Dus (10) nekiyan ho gayi" phir ek dusra shakhs aaya us ney "Assalamu Aalaikum wa Rahmatullah" kaha, Aap (ﷺ) ney salaam ka jawaab diya, chunanche wo baith gaya, Aap (ﷺ) ney farmaya: "Biyees (20) nekiyan ho gayi, baad mein ek aur shakhs aaya us ney "Assalamu Aalaikum wa Rahmatullahi wa Barakatuhu" kaha, Aap (ﷺ) ney uske salaam ka jawaab diya, wo baith gaya Aap (ﷺ) ney farmaya: "Tees (30) nekiyan ho gayi.

(Sunan Abi Dawood: 5195, Tirmidhi: 2689. Iski Sanad Hasan Hai)

Behtareen Salaam:

Ek aadmi ney Rasoolullah (ﷺ) se puchaa ke "Islam mein behtar baat kya hai"? Tou Aap (ﷺ) ney farmaya: "Sab se behtar baat ye hai ke tu (bhooke ko) khana khilaye aur har waqif aur na'waqif ko salaam kahe."

(Saheeh Bukhaari: 12, Saheeh Muslim: 39)

Mubabbat aur Salaam:

Bughaz o inaad, fitna aur fasaad ko kis tarha Nabi e Rahmat (ﷺ) ney ulfat o muhabbat, ikhuwwat aur bhai chare mein tabdeel kar diya? Wo kaunsa behtareen nuskha hai? Ji han, isey Nabi e Kareem (ﷺ) ki mubarak zubaan se suniye aur apni zindagiyon ko muhabbaton se bhar lijiye,

Rasoolullah (ﷺ) ney farmaya: "Tum jannat mein nahi jaaoge yahan tak ke emaan ley aaoo aur tum momin nahi hogey yahan tak ke ek dusre se muhabbat karo, kya main tumhen aisi cheez na bataon ke jab tum usey ikhtiyaar karoge tou aapas mein muhabbat karne lagoge (aur wo yeh hai ke) tum aapas mein salaam ko phailaao aur aam karo."

(Saheeh Muslim: 54)

Jannat aur Salaam:

Sayyiduna Abdullah Bin Salaam (Radhi Allahu Anhu) se riwayat hai ke maine Rasoolullah (ﷺ) ko farmate huwe suna, "Aye logon! Salaam ko phailaao, logon ko khana khilaao, rishtedaron aur aqriba ke huqooq ada karo aur us waqt uth kar namaz padho jab log sooye huwe hon (yane raat ke aakhir pehar mein) tou tum "Jannat" mein salamati ke sath dakhil ho jaaoge."

[Sunan Tirmizi: 2485]

Allah ﷻ ki qurbat aur Salaam:

Salaam mein pehal karna Allah ﷻ ki qurbat hasil karne ka behtareen zariya hai, Rasoolullah (ﷺ) ney farmaya: " Sab se ziyada Allah ke qareeb wo log honge jo salaam kehne mein pehal kartey hain."

(Abu Dawood: 5197. Iski Sanad Sahih hai)

Qayireen Akraam:

Upar zikr ki gayi lines mein intehayi ikhtesaar ke sath salaam ki fazilat bayan ki gayi hai lehaza hamein musalmaan hone ki haisiyat se "salaam" ko aam karna chahiye aur kyunki yeh Allah ﷻ ki qurbat ke husool aur jannat mein dakhile ka zariya hai aur ghair musalmano ke banaaye huwe: Hi, Bye, Hello aur Namaste wagera alfaaz se bachna chahiye, kyunki kafiron se mushabihat se mana kiya gaya hai. Allah hamein nek aamaal ki tawfeeq dey. (Aameen)

Aur hamare zimme bas pahunchana hai....

Author: Hafiz Nadeem Zaheer Hafidahullah

Romanised: Syed Ibraheem Salafi (via romanquranohadees.com)

[Mahnama Al-Hadees, Shumara no.5, Safa no.28-29]

Humari mobile app install karnay kay liey yahan click karein.

ishaatulhadith roman urdu