Android App -- iPhone/iPad App -- HOME -- Books -- Magazine -- Blog

Zubair Alizai Rahimahullah Muaasireen Ki Nazar Mein


Fazilat us Shaikh ABDUL SATTAR HAMMAD hafizahullah likhte hai:

"Asma-Ur-Rijaal ke fun mein aap badi maharat Rakhte the, Hanafiyyat ke hawale se bada jandaar tabsarah hota tha, ekhtelaf ko Bardasht karne waale the, Allah unhe ghareeqe Rahmath kare. (Aameen)".

FaziLat us shaikh Muhaddis asr IRSHAD UL HAQ ASRI Hafizahullah likhte hai:

"Shaikh Zubair ali zai rahimahullah, Masha Allah! Allah ne unhe jo salahiyate ata farmayi thi wo unhi ka khaasa hai, Hadees wa Rijaal par unki badi Gahri nazar thi, Allah ne unhe bada hifz wa zabt ata kiya tha, Mai to unhe us waqt se jaanta hun jab wo ta'leem haasil karrahe the, balke usse pahle se bhi jaanta hun jab mai unki dukaan par aata jaata tha, phir wo dar-ud-Da'watusSalafiyyah aagaye the, Waha unhone 4 mahine mein poora qur'ane majeed hifz kiya, Allah ne unhe badi badi salahiyate Ata farmayi thi, lekin har shakhs ka waqt likha hota hai, aane ka bhi aur jaane ka bhi, Lekin Aap bahut jald hi chalegaye, jitni unse tawaqqu'aat thi ke wo Allah ke fazal wa karam se ke wo hadees ki khidmat ko saranjaam denge, wo adhoori rahgayi, Allah se dua hai ke Allah unke hasnath ko qubool farmaye .Aameen".

Fazilat us shaikh ABDULLAH NASER RAHMANI hafizahullah likhte hai:

"Wo bade Azeem Aalime deen the, bilkhusoos Ilm-ur-Rijaal mein Wo khaas malka Rakhte the ke poore Pakistan Mein iss Fun mein inka koi saani nahi, wo nihayat saadah tab'iyat ke malik the, Zohad wa Taqwa aur qawi hafizah unki shakhsiyyat ke numaya pahlu hain."

Fazilat us shaikh Mufti Maulana MUBASHIR AHMED RABBANI Hafizahullah Likhte hai:

"Aap beshumaar khoobiyo ke maalik the aur apne hum Asr ul'ama mein se pakistan ke andar Asma-ur-Rijal ke zyadah Mahir the aur gumrah kun Afkar ke hamil afrad ke khilaf kitabo sunnat ki raushni mein bahut jald maidan mein utar aate the, Mahnama Alhadees is baath ka bahut bada Shahid hai, isi tarah khidmate hadees par unki kutub aur Maqalaath ek shahkaar ki haisiyath rakhti hai.isi tarah jab bhi Ahle bid'at ke khilaf koi bhi Munazirah ka mahaz garam hua to shaikh Zubair Ali zai rahimahullah apne rufaqa ke shana bashaana chale aur apne saathiyo se badhkar dalayel ki tayyari ke saath maidan me utre, iss Tarah ka abqari shakhs saalo baad paida hota hai hai, Allah ta'ala inko Anmbiya,shohada aur saliheen ke saath naseeb farma aur unhe jannatul firdaus ke oonche muqam par fayez kare, aur Allah ta'ala Ahlehadees ul'ama me jo khala' paida hua hai , use apni rahmath se pur farmade aur shaikh saab jaisi khoobiyon ka hamil aalim ata farmade.Aameen ya rabbul aalamaeen".

Fazi lat us Shaikh Maulana KHALEEL UR RAHMAN LAKHWI hafizahullah likhte hai:

"Aap maidane tahqeeq ke shaheswar the, aapki wafath se jamat ka bada nuqsan hua".

Fazilat us shaikh MAHMOOD UL HASAN hafizahullah likhte hai:

"Muhaddis Shaheer hafiz zubair ali zai bahut hi Azeem Aalim aur Muhaddis the".

Fazilat us shaikh Mufassire quran HAFIZ SALAH UDDIN YOUSUF hafizahullah likhte hai:

"Maulana hafiz zubair ali zai hafizahullah Jama'te Ahlehadees ke Namoor faazil, Muhaqqiq Aalim aur kamiyab Munazir Hai,Tahqeeq hadees inka khaas mauzoo hai, hamiyate Hadees inka imtiyaz aur siyanate hadees inka maqsade Hayat hai, Yahi wajah hai ke jab kabhi aur jahan kahi se bhi hadees par hamla ho, chahe Wo inkar ki soorat mein ho ya lafzi wo ma'anwi tahreef ki soorat mein, Mausoof beqarar Hojate hai aur unka Qalam harkat mein Aajata hai".(Namaz ke ahem masael:peshe lafz ,safa no.5)

Fazilat us shaikh Maulana Rafeeq Asri Hafizahullah:

"Mai unki wafath ko jama'th ke liye bahut bada nuqsan samajhta hun, Rijaal par unki Bahut gahri nazar thi, Allah unhe ghareeqe rahmath kare, Aale deoband waghairah ke hawale se likhne mein bhi unka andaz munfarid tha, Agarche bahut se log unke peeche padhe huwe the,lekin wo kisi ki parwah nahi karte the,mustahkam dalayel ke saath ache andaz mein jawab dete the."

Jama wa Tarteeb: Hafiz Muhammad Younus Asri Karachi (حافظ محمد یونس اثری کراچی)

Romanised: Hafiz Muhammad Shahed hyderabadi

[Mahnama Al-Hadees, Shumara no.114, Safa no.47-49]

Deegar Mazameen Key Liey Yahan Click Karein.

Android App --or-- iPhone/iPad App

Maktaba AlHadith Hazro © 2019 - All rights reserved.