Install Our Mobile App: Android iPhone

Aakhiri Sahabi e Rasool ﷺ

Tehreer: Hafiz Zubair Alizai rahimahullah


Sa'eed bin Jurairi (Rahimahullah) ne kaha ke maine Abut Tufayl ('Amir bin Waasilah Razi Allahu Anhu) se suna, aap ne kaha:

رايت رسول الله ﷺ وما بقي على وجه الأرض أحد رآه غيري، قلت؛ صفه لي، قال: كان ابيض، مليحا، مقصدا

"Maine Rasoolullah ﷺ ko dekha aur is waqt roye zameen par aisa koi shaksh mere siwa zindah nahi jisne Aap (ﷺ) ka didaar kiya ho, maine (yane Sayeed bin Jurairi ne) kaha: Aap (ﷺ) ka huliyah bayaan kijiye, tou unhon ne farmaaya: Aap safeed, khoobsurat aur darmiyaana qad thhey."

(Shamail E Muhammadiyah Lit Tirmizi, Hadees: 14, Hafiz Zubair Ali Zai Rahimahullah ne ise "Sahih" kaha, dekhe: Sahih Muslim: 2340/6072)

Sahih yeh hai ke Abut Tufayl 'Aamir bin Waasilah (Razi Allahu Anhu) 110 Hijri mein foot huwe aur tamaam Sahaba e Kiraam mein aakhiri wafaat paane waale aap hi thhey. (Taqreeb ut-Tehzeeb 3111)

Riwayat e mazkoorah ka ek rawi Sufiyaan bin Wakee' bin al-Jarrah zaeef hai, lekin wo is hadees mein munfard nahi balke Bashshaar (siqah rawi) ne iski mutaaba'at kar rakhi hai.

Allah ta'ala ki aata kardah neymat ka zikr bataur e tehdees neymat jayiz hai.

Tabayee ka Sahabi se Rasoolullah ﷺ ki sifat maloom karna, iski daleel hai ke ummatiyon ko chahiye, Apne Mehboob aur Imam e Azam Sayyiduna Muhammadur Rasooullah ﷺ ka huliyah mubarak aur seerat e tayyabah maloom karen, yaad rakhen, Aap se muhabbat karen, Aap ki Ahadees e Mubarakah par amal karen aur amal karne ki talqeen bhi karen.

Sayyiduna Abut Tufayl (Razi Allahu Anhu) ke b'ad roye zameen par kisi Sahabi ke zindah rehne ka koi saboot nahi aur jin logon ne is daur ke b'ad Sahabi hone ka da'waa kiya, wo jhoote thhey.

Hafiz Ibne Hajar al-Asqalani (Rahimahullah) ne farmaaya:

لأنا معشر أهل الحديث نقطع بكذب من ادعى الصحبة بعد أبي الطفيل عامر بن واثلة، والله الهادي إلى الصواب، متمسكين بالحديث الصحيح المتواتر عنه ﷺ؛ أن على رأس مائة سنة - من حين مقاله - لا يبقى على وجه الأرض ممن هو إذ ذاك عليها أحد

"Kiyun ke hum tamaam Ahle Hadees is shakhs ko qatyi taur par jhoota samahjte hain jo Abut Tufayl 'Aamir bin Waasilah (Razi Allahu Anhu) ke b'ad Sahabi hone ka da'waa kare aur Allah hi haq ki taraf hidayat deyne waala hai, hum is Sahih Mutawaatir Hadees se hujjat pakadtey hain jis mein aaya hai ke Aap ﷺ ne farmaaya: Saw saal ke b'ad. Aap ke qaul e mazkoor ke waqt se ley kar, roye zameen par koi shakhs baqi nahi rahega, jo ke is qaul ke waqt maujood tha.

(al-Mujamma ul-Muassis Lil Mujam il-Mufehris: 2/552, Taba' Darul Marifah Beirut Lebanon)

……………… Asal Mazmoon ………………

Tehreer: Hafiz Zubair Alizai rahimahullah

Romanised: Syed Ibraheem salafi

Refrence: Shamail e Tirmizi Az: Imam Tirmizi Rahimahullah, Tarjuma Tehqeeq wa Fawaaid Az: Hafiz Zubair Ali Zai Rahimahullah, Page: 67-68

Deegar Mazameen:

1 Zabaan Ki Hifaazat Hafiz Nadeem Zaheer hafizahullah
2 Ilm Kaise Uthta Hai? Hafiz Nadeem Zaheer hafizahullah
3 Aakhiri Sahabi e Rasool ﷺ Hafiz Zubair Alizai rahimahullah
4 Ibne Arabi Sufi Ka Rad Hafiz Zubair Alizai rahimahullah
5 Sayyeduna Ali (R.a) Ka Faislah Hafiz Zubair Alizai rahimahullah
6 Haq ki taraf Ruju Hafiz Zubair Alizai rahimahullah
7 Dua Ke Fazail Wa Masail Hafiz Zubair Alizai rahimahullah
8 Sayyiduna Anas Bin Malik Razi Allahu Anhu Se Muhabbat Hafiz Sher Muhammad Al-Asri hafizahullah
9 Kalima Tayyiba ka Sabooth Hafiz Zubair Alizai rahimahullah
10 Nabi E Kareem ﷺ Ka Mehboob Shehr (Madinah Taiyibah) Hafiz Sher Muhammad Al-Asri hafizahullah
11 Narmi Karen! Hafiz Zubair Alizai rahimahullah
12 Biwi Par (Maroof Umoor Me) Apne Shaohar Ki Itaa'at Farz Hai Hafiz Zubair Alizai rahimahullah
13 Walidain Se Muhabbat Hafiz Sher Muhammad Al-Asri hafizahullah
14 Mojooda Halat Saheeh Hadees Ki Roshni Main Hafiz Zubair Alizai rahimahullah
15 Asma ul Rijal ka ilam Hafiz Muaz Alizai
16 Hadees Ka Munkir Jannat Se Mehroom Rahega Hafiz Zubair Alizai rahimahullah
17 Ghair Muqalid Aur Ahle Hadees Mein Faraq Hafiz Muaz Alizai
18 Mukhtasar Seerat Un Nabi ﷺ Hafiz Zubair Alizai rahimahullah
19 Hadees Se Muhabbat Hafiz Sher Muhammad Al-Asri hafizahullah
20 Ulama E Haq Se Muhabbat Hafiz Sher Muhammad Al-Asri hafizahullah
21 Ek Musht Ke B'ad Daadhi Kaatna Hafiz Zubair Alizai rahimahullah
22 Sahaba E Kiraam (Razi Allahu Anhum Ajmaeen) Se Muhabbat Hafiz Sher Muhammad Al-Asri hafizahullah
23 Quran e Majeed se Muhabbat Hafiz Sher Muhammad Al-Asri hafizahullah
24 Rasoolullah ﷺ Ki Hadees Ka Ihtiraam Hafiz Zubair Alizai rahimahullah
25 Sayyiduna Husain Razi Allahu Anhu Se Muhabbat Hafiz Sher Muhammad Al-Asri hafizahullah
26 Poori Ummat Kabhi Bil-Ijmaa Shirk Nahi Karegi Hafiz Zubair Alizai rahimahullah
27 Ashrah Zul Hijjah Ki Fazilat O Ahmiyat Abu Ahmed Waqas Zubair
28 Shaykh Zubair Alizai, Dr. Farhat Hashmi Ko Sunne Ki Naseehat Karte Hai Hafiz Zubair Alizai rahimahullah
29 Rasoolullah ﷺ Aur Ba'az Ghaib ki ittelah Hafiz Zubair Alizai rahimahullah
30 Aik Saheeh ul Aqeedah Yahni Ahle Hadees Baadashah Ka Azeem o Shaan Qissah Hafiz Zubair Alizai rahimahullah
31 Nabi Kareem ﷺ Kay Mohjazay Hafiz Zubair Alizai rahimahullah
32 Muhaddiseen E Kiraam Ne Zaheef Riwayaat Kiyun Bayaan Kiyen? Hafiz Zubair Alizai rahimahullah
33 Qabar Mein Nabi ﷺ Ki Hayaat Ka Masala Hafiz Zubair Alizai rahimahullah
34 Allah ﷻ Se Muhabbat Hafiz Sher Muhammad Al-Asri hafizahullah
35 Rasoolullah ﷺ Se Muhabbat Hafiz Sher Muhammad Al-Asri hafizahullah
36 Masjid Mein Auraton Ki Namaz Kay 10 Dalaayil Hafiz Zubair Alizai rahimahullah
37 Hum Ramazan Kaise Guzaren? Hafiz Nadeem Zaheer hafizahullah
38 Sayyiduna 'Ali (Razi Allahu Anhu) Se Muhabbat Hafiz Zubair Alizai rahimahullah
39 Namaz E Hanafi Ya Rasoolullahﷺ Wali Muhammadi Namaz? Hafiz Zubair Alizai rahimahullah
40 Kia Qur'an E Majeed Zameen Par Rakhna Jahiz Hay? Hafiz Zubair Alizai rahimahullah
41 Zubair Alizai Rahimahullah Muaasireen Ki Nazar Mein
42 Ameer Mu'aawiya Razi Allahu Anha Sey Muhabbat Hafiz Zubair Alizai rahimahullah
43 Khulfa E Rashedeen Se Muhabbat Hafiz Zubair Alizai rahimahullah
44 Gaane Bajaane aur Fahaashi ki Hurmat Hafiz Zubair Alizai rahimahullah
45 Kia ALLAH (ﷻ) har jagah maujood hy? Hafiz Zubair Alizai rahimahullah
46 Fashion Ki laher Hafiz Nadeem Zaheer hafizahullah
47 Allah(ﷻ) Arsh Par Mustawi Hai Hafiz Zubair Alizai rahimahullah
48 Sab Ahle Emaan Bhai Bhai Hain Hafiz Zubair Alizai rahimahullah
49 Maahe Muharram Ke Do Rozey Hafiz Nadeem Zaheer hafizahullah
50 Chalees Masail Jo Sarhatan Sirf ijmaa’ Se Sabit Hain Hafiz Zubair Alizai rahimahullah
51 Fazail E Yaum Ul Juma’ Hafiz Nadeem Zaheer hafizahullah
52 Fazail E Salaam Hafiz Nadeem Zaheer hafizahullah
53 Usoole Deen Hafiz Zubair Alizai rahimahullah
54 Bacchcho ko Masjid mein Lay Jaana Masnoon Hai Hafiz Nadeem Zaheer hafizahullah
55 Kia Mirza Muhammad Ali, Sheikh Zubair Alizai Rahimahullah Ka Shaagird Hy? Hafiz Nadeem Zaheer hafizahullah
56 Hijama Seengi Lagwana Ek Sharai Elaaj Hafiz Nadeem Zaheer hafizahullah
57 Akeli Aurat Ka Na Maharm Driver Ky Saath Safar Karna Hafiz Nadeem Zaheer hafizahullah
58 Muqtadiyon Ko Farz Namaz Ke Liye Saff Me Kab Khade Hona Chahiye? Hafiz Nadeem Zaheer hafizahullah
59 Namaz e Fajr Ka Waqt Hafiz Zubair Alizai rahimahullah
60 Kya Mubahala Karna Jaaiz Hai? Hafiz Zubair Alizai rahimahullah
61 Mardon Aur Auraton Ki Namaz Mein Farq Aur Aal E Taqleed Hafiz Zubair Alizai rahimahullah
62 Walaa Tafarraqoo Fazal Akbar Kashmiri
63 Ghaali Bidaati Ky Peechy Namaz Parhny Ka Hukkam Hafiz Zubair Alizai rahimahullah
64 Hidayat Ka Raasta Hafiz Zubair Alizai rahimahullah
65 Namaz E Nabawi Takbeer E Oula Se Salaam Tak (Sahih Ahadees Ki Roushni Mein)

Android App --or-- iPhone/iPad App

IshaatulHadith Hazro © 2020