Install Our Mobile App: Android iPhone

Narmi Karen!

Tehreer: Hafiz Zubair Ali Zai Rahimahullah


Rasoolullah ﷺ ne farmaaya:

يا عائشة! إن الله رفيق يحب الرفق، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، وما لا يعطي على ما سواه

"Aye Ayesha! beshak Allah rafeeq (narm khaw) hai, narmi ko pasand karta hai, wo narmi par itnaa kuch aata farmaata hai jitna wo sakhti par nahi deyta aur na uske ilaawah kisi aur ko is tarha bakhshtaa hai."

(Sahih Muslim: 2593, Darussalaam: 6601)

Neez Aap ﷺ ne farmaaya:

إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه

"Jis cheez mein bhi narmi ho tou wo usey muzayyan wa khoobsurat bana deyti hai aur jis se narmi uth jaaye tou wo cheez badsurat ho jaati hai."

(Sahih Muslim: 2594)

Ek dafah ka zikr hai ke ek aarabi (bado, dihaati jungli) ne masjid mein paishaab kar diya tou log uski taraf (mana' karne ke liye) khade ho gaye, Nabi ﷺ ne farmaaya: usey chhor do aur paishaab waali jagah par paani ka ek doal bahaa do, tumhen aasaani karne waala banaya gaya hai, sakhti karne waala nahi banaya gaya." (dekhe, Sahih Bukhari: 220)

Phir Aap ﷺ ek doal mangwaa kar wahan bahaa diya. (dekhe, Sahih Bukhari: 219, Sahih Muslim: 285)

Rasoolullah ﷺ intehayi meharbaan, Rahmatullil 'Alameen aur narmi farmaane waale thhey.

Sayyiduna Mu'aawiyah bin al-Hakam as-Salami Razi Allahu Anhu ne namaz mein duniyawi baaten karna shuro' kar di thi tou log sakht naraaz huwe lekin Rasoolullah ﷺ ne unhen intehaayi narmi se samjhaya, Sayyiduna Mu'aawiyah bin al-Hakam Razi Allahu Anhu ne farmaaya: mere maa baap Aap (ﷺ) par qurbaan hon! maine aap jaisa behtareen mu'allim (ustaaz) koi nahi dekha, na pehle na b'ad mein, Allah ki qasam! aap ne na mujhe daanta, na maara aur na bura bhala kaha." (dekhe, Sahih Muslim: 537, Darussalaam: 1199)

Agar kisi bhai se koi ghalti ho jaaye tou usey intehaayi narmi aur payaar o muhabbat se samjhana chahiye, taake wo aaindah aisi ghalti kabhi na kare, Islam amn o salamati ka deen hai aur agar us par sahih tariqe se amal kiya jaye tou saari duniya amn o salamati ka gehwaarah ban jaye.


Tehreer: Hafiz Zubair Ali Zai Rahimahullah

Romanised: Syed Ibraheem Salafi

[Ishaatulhadith Shumarah: 64, Page: 50, Tahqeeqi wa ilmi Maqalat: Jild 3, Safa 591]

Deegar Mazameen:

1 Ibne Arabi Sufi Ka Rad Hafiz Zubair Ali Zai Rahimahullah
2 Sayyeduna Ali (R.a) Ka Faislah Hafiz Zubair Ali Zai Rahimahullah
3 Haq ki taraf Ruju Hafiz Zubair Ali Zai Rahimahullah
4 Dua Ke Fazail Wa Masail Hafiz Zubair Ali Zai Rahimahullah
5 Sayyiduna Anas Bin Malik Razi Allahu Anhu Se Muhabbat Hafiz Sher Muhammad Al-Asri Hafizahullah
6 Kalima Tayyiba ka Sabooth Hafiz Zubair Ali Zai Rahimahullah
7 Nabi E Kareem ﷺ Ka Mehboob Shehr (Madinah Taiyibah) Hafiz Sher Muhammad Al-Asri Hafizahullah
8 Narmi Karen! Hafiz Zubair Ali Zai Rahimahullah
9 Biwi Par (Maroof Umoor Me) Apne Shaohar Ki Itaa'at Farz Hai Hafiz Zubair Ali Zai Rahimahullah
10 Walidain Se Muhabbat Hafiz Sher Muhammad Al-Asri Hafizahullah
11 Mojooda Halat Saheeh Hadees Ki Roshni Main Hafiz Zubair Ali Zai Rahimahullah
12 Asma ul Rijal ka ilam Hafiz Muaz Alizai
13 Hadees Ka Munkir Jannat Se Mehroom Rahega Hafiz Zubair Ali Zai Rahimahullah
14 Ghair Muqalid Aur Ahle Hadees Mein Faraq Hafiz Muaz Alizai
15 Mukhtasar Seerat Un Nabi ﷺ Hafiz Zubair Ali Zai Rahimahullah
16 Hadees Se Muhabbat Hafiz Sher Muhammad Al-Asri Hafizahullah
17 Ulama E Haq Se Muhabbat Hafiz Sher Muhammad Al-Asri Hafizahullah
18 Ek Musht Ke B'ad Daadhi Kaatna Hafiz Zubair Ali Zai Rahimahullah
19 Sahaba E Kiraam (Razi Allahu Anhum Ajmaeen) Se Muhabbat Hafiz Sher Muhammad Al-Asri Hafizahullah
20 Quran e Majeed se Muhabbat Hafiz Sher Muhammad Al-Asri Hafizahullah
21 Rasoolullah ﷺ Ki Hadees Ka Ihtiraam Hafiz Zubair Ali Zai Rahimahullah
22 Sayyiduna Husain Razi Allahu Anhu Se Muhabbat Hafiz Sher Muhammad Al-Asri Hafizahullah
23 Poori Ummat Kabhi Bil-Ijmaa Shirk Nahi Karegi Hafiz Zubair Ali Zai Rahimahullah
24 Ashrah Zul Hijjah Ki Fazilat O Ahmiyat Abu Ahmed Waqas Zubair
25 Shaykh Zubair Alizai, Dr. Farhat Hashmi Ko Sunne Ki Naseehat Karte Hai Hafiz Zubair Ali Zai Rahimahullah
26 Rasoolullah ﷺ Aur Ba'az Ghaib ki ittelah Hafiz Zubair Ali Zai Rahimahullah
27 Aik Saheeh ul Aqeedah Yahni Ahle Hadees Baadashah Ka Azeem o Shaan Qissah Hafiz Zubair Ali Zai Rahimahullah
28 Nabi Kareem ﷺ Kay Mohjazay Hafiz Zubair Ali Zai Rahimahullah
29 Muhaddiseen E Kiraam Ne Zaheef Riwayaat Kiyun Bayaan Kiyen? Hafiz Zubair Ali Zai Rahimahullah
30 Qabar Mein Nabi ﷺ Ki Hayaat Ka Masala Hafiz Zubair Ali Zai Rahimahullah
31 Allah ﷻ Se Muhabbat Hafiz Sher Muhammad Al-Asri Hafizahullah
32 Rasoolullah ﷺ Se Muhabbat Hafiz Sher Muhammad Al-Asri Hafizahullah
33 Masjid Mein Auraton Ki Namaz Kay 10 Dalaayil Hafiz Zubair Ali Zai Rahimahullah
34 Hum Ramazan Kaise Guzaren? Hafiz Nadeem Zaheer Hafizahullah
35 Sayyiduna 'Ali (Razi Allahu Anhu) Se Muhabbat Hafiz Zubair Ali Zai Rahimahullah
36 Namaz E Hanafi Ya Rasoolullahﷺ Wali Muhammadi Namaz? Hafiz Zubair Ali Zai Rahimahullah
37 Kia Qur'an E Majeed Zameen Par Rakhna Jahiz Hay? Hafiz Zubair Ali Zai Rahimahullah
38 Zubair Alizai Rahimahullah Muaasireen Ki Nazar Mein
39 Ameer Mu'aawiya Razi Allahu Anha Sey Muhabbat Hafiz Zubair Ali Zai Rahimahullah
40 Khulfa E Rashedeen Se Muhabbat Hafiz Zubair Ali Zai Rahimahullah
41 Gaane Bajaane aur Fahaashi ki Hurmat Hafiz Zubair Ali Zai Rahimahullah
42 Kia ALLAH (ﷻ) har jagah maujood hy? Hafiz Zubair Ali Zai Rahimahullah
43 Fashion Ki laher Hafiz Nadeem Zaheer Hafizahullah
44 Allah(ﷻ) Arsh Par Mustawi Hai Hafiz Zubair Ali Zai Rahimahullah
45 Sab Ahle Emaan Bhai Bhai Hain Hafiz Zubair Ali Zai Rahimahullah
46 Maahe Muharram Ke Do Rozey Hafiz Nadeem Zaheer Hafizahullah
47 Chalees Masail Jo Sarhatan Sirf ijmaa’ Se Sabit Hain Hafiz Zubair Ali Zai Rahimahullah
48 Fazail E Yaum Ul Juma’ Hafiz Nadeem Zaheer Hafizahullah
49 Fazail E Salaam Hafiz Nadeem Zaheer Hafizahullah
50 Usoole Deen Hafiz Zubair Ali Zai Rahimahullah
51 Bacchcho ko Masjid mein Lay Jaana Masnoon Hai Hafiz Nadeem Zaheer Hafizahullah
52 Kia Mirza Muhammad Ali, Sheikh Zubair Alizai Rahimahullah Ka Shaagird Hy? Hafiz Nadeem Zaheer Hafizahullah
53 Hijama Seengi Lagwana Ek Sharai Elaaj Hafiz Nadeem Zaheer Hafizahullah
54 Akeli Aurat Ka Na Maharm Driver Ky Saath Safar Karna Hafiz Nadeem Zaheer Hafizahullah
55 Muqtadiyon Ko Farz Namaz Ke Liye Saff Me Kab Khade Hona Chahiye? Hafiz Nadeem Zaheer Hafizahullah
56 Namaz e Fajr Ka Waqt Hafiz Zubair Ali Zai Rahimahullah
57 Kya Mubahala Karna Jaaiz Hai? Hafiz Zubair Ali Zai Rahimahullah
58 Mardon Aur Auraton Ki Namaz Mein Farq Aur Aal E Taqleed Hafiz Zubair Ali Zai Rahimahullah
59 Walaa Tafarraqoo Fazal Akbar Kashmiri
60 Ghaali Bidaati Ky Peechy Namaz Parhny Ka Hukkam Hafiz Zubair Ali Zai Rahimahullah
61 Hidayat Ka Raasta Hafiz Zubair Ali Zai Rahimahullah
62 Namaz E Nabawi Takbeer E Oula Se Salaam Tak (Sahih Ahadees Ki Roushni Mein)

Android App --or-- iPhone/iPad App

IshaatulHadith Hazro © 2020