Install Our Mobile App: Android iPhone

Rasoolullah ﷺ Se Muhabbat


Sayyiduna Abu Hurairah Razi Allahu Anhu se riwayat hai ke Rasoolullah ﷺ ne farmaaya:

فو الذي نفسي بيده لا يؤمن احدكم حتى اكون احب إليه من والده وولده

"Pas us zaat ki qasam jis ke hath mein meri jaan hai tum mein se koi (shaksh) us waqt tak (poora) momin nahi ho sakta jab tak apne walid (walidah) aur apni aulaad se ziyadah mujh se muhabbat na karey."

(Sahih Bukhari: 14)

Sayyiduna Anas bin Malik Razi Allahu Anhu se riwayat hai ke Nabi ﷺ ne farmaaya:

لا يؤمن احدكم حتى اكون احب إليه من والده وولده والناس اجمعين

"Tum mein se koi shakhs us waqt tak (poora) momin nahi ho sakta jab tak wo apne walid (walidah), apni aulaad aur tamaam insaano se ziyadah mujh se muhabbat na karey."

(Sahih Bukhari: 15, Sahih Muslim: 44, Tarqeem Darussalam: 169)

Sayyiduna Anas bin Malik Razi Allahu Anha se riwayat hai:

ان رجلا سال النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة، فقال متى الساعة؟ قال؛ وماذا اعددت لها؟ قال؛ لا شيء إلا اني احب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فقال؛ انت مع من احببت

قال انس؛ فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم؛ انت مع من احببت، قال انس؛ فانا احب النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر، وعمر وارجو ان اكون معهم بحبي إياهم وإن لم اعمل بمثل اعمالهم

"Ek aadmi ne Nabi ﷺ se qayamat ke barey mein pouchaa ke qayamat kab ayegi? Aap ﷺ ne farmaaya: "tune us (qayamat) ke liye kya tayyari ki hai? us (Sahabi) ne kaha: koi (khaas) cheez nahi illa yeh ke main Allah aur us ke Rasool ﷺ se muhabbat karta hon, tou Aap ﷺ ne farmaaya: Tu jis se muhabbat karta hai us ke sath hi hoga, Anas Razi Allahu Anhu ne farmaaya hai ke humme Nabi ﷺ ke is qaul: "Tu jis ke sath muhabbat karta hai (qayamat ke din) us ke sath hi hoga" se ziyadah aur kisi baat se khushi nahi huwi. Anas Razi Allahu Anhu ne farmaaya: main Nabi ﷺ, Abu Bakr aur Umar Razi Allahu Anhuma se muhabbat karta hon aur mujhe umeed hai ke is muhabbat ki wajah se main un ke sath hi honga agarche maine un jaisa amal nahi kiye."

(Sahih Bukhari: 3688, Sahih Muslim: 163/2639 Tarqeem Darussalam: 6713)

Khulasa:

Rasoolullah ﷺ se muhabbat karna juz e emaan hai, Aye Allah! Qur'an e Majeed, Hadees, Rasoolullah ﷺ, Sahaba e Kiraam Razi Allahu Anhum Ajmayeen, Tabayeen, Taba' Tabayeen, Muhaddiseen, Ayimma e Muslimeen, Salaf e Saleheen Rahimahumullah aur tamaam Ahle Emaan ki muhabbat se hummare dilo ko bhar dey. (Ameen Summa Ameen)

Taleef: Hafiz Sher Muhammad Al-Asri Hafizahullah

Romanised: Syed Ibraheem Salafi

[Mahnama Al-Hadees, Shumara no.1, Safa no.44]

Deegar Mazameen:

1 Mukhtasar Seerat Un Nabi ﷺ محدّث العَصر حَافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ
2 Hadees Se Muhabbat حافظ شیر محمد الاثری حفظہ اللہ
3 Ulama E Haq Se Muhabbat حافظ شیر محمد الاثری حفظہ اللہ
4 Ek Musht Ke B'ad Daadhi Kaatna محدّث العَصر حَافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ
5 Sahaba E Kiraam (Razi Allahu Anhum Ajmaeen) Se Muhabbat حافظ شیر محمد الاثری حفظہ اللہ
6 Quran e Majeed se Muhabbat حافظ شیر محمد الاثری حفظہ اللہ
7 Rasoolullah ﷺ Ki Hadees Ka Ihtiraam محدّث العَصر حَافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ
8 Sayyiduna Husain Razi Allahu Anhu Se Muhabbat حافظ شیر محمد الاثری حفظہ اللہ
9 Poori Ummat Kabhi Bil-Ijmaa Shirk Nahi Karegi محدّث العَصر حَافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ
10 Ashrah Zul Hijjah Ki Fazilat O Ahmiyat الشیخ ابو احمد وقاص زبیرحفظہ اللہ
11 Shaykh Zubair Alizai, Dr. Farhat Hashmi Ko Sunne Ki Naseehat Karte Hai محدّث العَصر حَافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ
12 Rasoolullah ﷺ Aur Ba'az Ghaib ki ittelah محدّث العَصر حَافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ
13 Aik Saheeh ul Aqeedah Yahni Ahle Hadees Baadashah Ka Azeem o Shaan Qissah محدّث العَصر حَافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ
14 Nabi Kareem ﷺ Kay Mohjazay محدّث العَصر حَافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ
15 Muhaddiseen E Kiraam Ne Zaheef Riwayaat Kiyun Bayaan Kiyen? محدّث العَصر حَافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ
16 Qabar Mein Nabi ﷺ Ki Hayaat Ka Masala محدّث العَصر حَافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ
17 Allah ﷻ Se Muhabbat حافظ شیر محمد الاثری حفظہ اللہ
18 Rasoolullah ﷺ Se Muhabbat حافظ شیر محمد الاثری حفظہ اللہ
19 Masjid Mein Auraton Ki Namaz Kay 10 Dalaayil محدّث العَصر حَافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ
20 Hum Ramazan Kaise Guzaren? فضیلۃ الشیخ حافظ ندیم ظہیر حفظہ الله
21 Sayyiduna 'Ali (Razi Allahu Anhu) Se Muhabbat محدّث العَصر حَافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ
22 Namaz E Hanafi Ya Rasoolullahﷺ Wali Muhammadi Namaz? محدّث العَصر حَافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ
23 Kia Qur'an E Majeed Zameen Par Rakhna Jahiz Hay? محدّث العَصر حَافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ
24 Zubair Alizai Rahimahullah Muaasireen Ki Nazar Mein حافظ محمد یونس اثری
25 Ameer Mu'aawiya Razi Allahu Anha Sey Muhabbat محدّث العَصر حَافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ
26 Khulfa E Rashedeen Se Muhabbat محدّث العَصر حَافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ
27 Gaane Bajaane aur Fahaashi ki Hurmat محدّث العَصر حَافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ
28 Kia ALLAH (ﷻ) har jagah maujood hy? محدّث العَصر حَافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ
29 Fashion Ki laher فضیلۃ الشیخ حافظ ندیم ظہیر حفظہ الله
30 Allah(ﷻ) Arsh Par Mustawi Hai محدّث العَصر حَافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ
31 Sab Ahle Emaan Bhai Bhai Hain محدّث العَصر حَافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ
32 Maahe Muharram Ke Do Rozey فضیلۃ الشیخ حافظ ندیم ظہیر حفظہ الله
33 Chalees Masail Jo Sarhatan Sirf ijmaa’ Se Sabit Hain محدّث العَصر حَافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ
34 Fazail E Yaum Ul Juma’ فضیلۃ الشیخ حافظ ندیم ظہیر حفظہ الله
35 Fazail E Salaam فضیلۃ الشیخ حافظ ندیم ظہیر حفظہ الله
36 Usoole Deen محدّث العَصر حَافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ
37 Bacchcho ko Masjid mein Lay Jaana Masnoon Hai فضیلۃ الشیخ حافظ ندیم ظہیر حفظہ الله
38 Kia Mirza Muhammad Ali, Sheikh Zubair Alizai Rahimahullah Ka Shaagird Hy? فضیلۃ الشیخ حافظ ندیم ظہیر حفظہ الله
39 Hijama Seengi Lagwana Ek Sharai Elaaj فضیلۃ الشیخ حافظ ندیم ظہیر حفظہ الله
40 Akeli Aurat Ka Na Maharm Driver Ky Saath Safar Karna فضیلۃ الشیخ حافظ ندیم ظہیر حفظہ الله
41 Muqtadiyon Ko Farz Namaz Ke Liye Saff Me Kab Khade Hona Chahiye? فضیلۃ الشیخ حافظ ندیم ظہیر حفظہ الله
42 Namaz e Fajr Ka Waqt محدّث العَصر حَافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ
43 Kya Mubahala Karna Jaaiz Hai? محدّث العَصر حَافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ
44 Mardon Aur Auraton Ki Namaz Mein Farq Aur Aal E Taqleed محدّث العَصر حَافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ
45 Walaa Tafarraqoo فضل اکبر کاشمیری
46 Ghaali Bidaati Ky Peechy Namaz Parhny Ka Hukkam محدّث العَصر حَافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ
47 Hidayat Ka Raasta محدّث العَصر حَافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ

Android App --or-- iPhone/iPad App

Maktaba AlHadith Hazro © 2019 - All rights reserved.