Install Our Mobile App: Android iPhone

Rasoolullah ﷺ Se Muhabbat


Sayyiduna Abu Hurairah Razi Allahu Anhu se riwayat hai ke Rasoolullah ﷺ ne farmaaya:

فو الذي نفسي بيده لا يؤمن احدكم حتى اكون احب إليه من والده وولده

"Pas us zaat ki qasam jis ke hath mein meri jaan hai tum mein se koi (shaksh) us waqt tak (poora) momin nahi ho sakta jab tak apne walid (walidah) aur apni aulaad se ziyadah mujh se muhabbat na karey."

(Sahih Bukhari: 14)

Sayyiduna Anas bin Malik Razi Allahu Anhu se riwayat hai ke Nabi ﷺ ne farmaaya:

لا يؤمن احدكم حتى اكون احب إليه من والده وولده والناس اجمعين

"Tum mein se koi shakhs us waqt tak (poora) momin nahi ho sakta jab tak wo apne walid (walidah), apni aulaad aur tamaam insaano se ziyadah mujh se muhabbat na karey."

(Sahih Bukhari: 15, Sahih Muslim: 44, Tarqeem Darussalam: 169)

Sayyiduna Anas bin Malik Razi Allahu Anha se riwayat hai:

ان رجلا سال النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة، فقال متى الساعة؟ قال؛ وماذا اعددت لها؟ قال؛ لا شيء إلا اني احب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فقال؛ انت مع من احببت

قال انس؛ فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم؛ انت مع من احببت، قال انس؛ فانا احب النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر، وعمر وارجو ان اكون معهم بحبي إياهم وإن لم اعمل بمثل اعمالهم

"Ek aadmi ne Nabi ﷺ se qayamat ke barey mein pouchaa ke qayamat kab ayegi? Aap ﷺ ne farmaaya: "tune us (qayamat) ke liye kya tayyari ki hai? us (Sahabi) ne kaha: koi (khaas) cheez nahi illa yeh ke main Allah aur us ke Rasool ﷺ se muhabbat karta hon, tou Aap ﷺ ne farmaaya: Tu jis se muhabbat karta hai us ke sath hi hoga, Anas Razi Allahu Anhu ne farmaaya hai ke humme Nabi ﷺ ke is qaul: "Tu jis ke sath muhabbat karta hai (qayamat ke din) us ke sath hi hoga" se ziyadah aur kisi baat se khushi nahi huwi. Anas Razi Allahu Anhu ne farmaaya: main Nabi ﷺ, Abu Bakr aur Umar Razi Allahu Anhuma se muhabbat karta hon aur mujhe umeed hai ke is muhabbat ki wajah se main un ke sath hi honga agarche maine un jaisa amal nahi kiye."

(Sahih Bukhari: 3688, Sahih Muslim: 163/2639 Tarqeem Darussalam: 6713)

Khulasa:

Rasoolullah ﷺ se muhabbat karna juz e emaan hai, Aye Allah! Qur'an e Majeed, Hadees, Rasoolullah ﷺ, Sahaba e Kiraam Razi Allahu Anhum Ajmayeen, Tabayeen, Taba' Tabayeen, Muhaddiseen, Ayimma e Muslimeen, Salaf e Saleheen Rahimahumullah aur tamaam Ahle Emaan ki muhabbat se hummare dilo ko bhar dey. (Ameen Summa Ameen)

Taleef: Hafiz Sher Muhammad Al-Asri Hafizahullah

Romanised: Syed Ibraheem Salafi

[Mahnama Al-Hadees, Shumara no.1, Safa no.44]

Deegar Mazameen:

1 Ibne Arabi Sufi Ka Rad Hafiz Zubair Ali Zai Rahimahullah
2 Sayyeduna Ali (R.a) Ka Faislah Hafiz Zubair Ali Zai Rahimahullah
3 Haq ki taraf Ruju Hafiz Zubair Ali Zai Rahimahullah
4 Dua Ke Fazail Wa Masail Hafiz Zubair Ali Zai Rahimahullah
5 Sayyiduna Anas Bin Malik Razi Allahu Anhu Se Muhabbat Hafiz Sher Muhammad Al-Asri Hafizahullah
6 Kalima Tayyiba ka Sabooth Hafiz Zubair Ali Zai Rahimahullah
7 Nabi E Kareem ﷺ Ka Mehboob Shehr (Madinah Taiyibah) Hafiz Sher Muhammad Al-Asri Hafizahullah
8 Narmi Karen! Hafiz Zubair Ali Zai Rahimahullah
9 Biwi Par (Maroof Umoor Me) Apne Shaohar Ki Itaa'at Farz Hai Hafiz Zubair Ali Zai Rahimahullah
10 Walidain Se Muhabbat Hafiz Sher Muhammad Al-Asri Hafizahullah
11 Mojooda Halat Saheeh Hadees Ki Roshni Main Hafiz Zubair Ali Zai Rahimahullah
12 Asma ul Rijal ka ilam Hafiz Muaz Alizai
13 Hadees Ka Munkir Jannat Se Mehroom Rahega Hafiz Zubair Ali Zai Rahimahullah
14 Ghair Muqalid Aur Ahle Hadees Mein Faraq Hafiz Muaz Alizai
15 Mukhtasar Seerat Un Nabi ﷺ Hafiz Zubair Ali Zai Rahimahullah
16 Hadees Se Muhabbat Hafiz Sher Muhammad Al-Asri Hafizahullah
17 Ulama E Haq Se Muhabbat Hafiz Sher Muhammad Al-Asri Hafizahullah
18 Ek Musht Ke B'ad Daadhi Kaatna Hafiz Zubair Ali Zai Rahimahullah
19 Sahaba E Kiraam (Razi Allahu Anhum Ajmaeen) Se Muhabbat Hafiz Sher Muhammad Al-Asri Hafizahullah
20 Quran e Majeed se Muhabbat Hafiz Sher Muhammad Al-Asri Hafizahullah
21 Rasoolullah ﷺ Ki Hadees Ka Ihtiraam Hafiz Zubair Ali Zai Rahimahullah
22 Sayyiduna Husain Razi Allahu Anhu Se Muhabbat Hafiz Sher Muhammad Al-Asri Hafizahullah
23 Poori Ummat Kabhi Bil-Ijmaa Shirk Nahi Karegi Hafiz Zubair Ali Zai Rahimahullah
24 Ashrah Zul Hijjah Ki Fazilat O Ahmiyat Abu Ahmed Waqas Zubair
25 Shaykh Zubair Alizai, Dr. Farhat Hashmi Ko Sunne Ki Naseehat Karte Hai Hafiz Zubair Ali Zai Rahimahullah
26 Rasoolullah ﷺ Aur Ba'az Ghaib ki ittelah Hafiz Zubair Ali Zai Rahimahullah
27 Aik Saheeh ul Aqeedah Yahni Ahle Hadees Baadashah Ka Azeem o Shaan Qissah Hafiz Zubair Ali Zai Rahimahullah
28 Nabi Kareem ﷺ Kay Mohjazay Hafiz Zubair Ali Zai Rahimahullah
29 Muhaddiseen E Kiraam Ne Zaheef Riwayaat Kiyun Bayaan Kiyen? Hafiz Zubair Ali Zai Rahimahullah
30 Qabar Mein Nabi ﷺ Ki Hayaat Ka Masala Hafiz Zubair Ali Zai Rahimahullah
31 Allah ﷻ Se Muhabbat Hafiz Sher Muhammad Al-Asri Hafizahullah
32 Rasoolullah ﷺ Se Muhabbat Hafiz Sher Muhammad Al-Asri Hafizahullah
33 Masjid Mein Auraton Ki Namaz Kay 10 Dalaayil Hafiz Zubair Ali Zai Rahimahullah
34 Hum Ramazan Kaise Guzaren? Hafiz Nadeem Zaheer Hafizahullah
35 Sayyiduna 'Ali (Razi Allahu Anhu) Se Muhabbat Hafiz Zubair Ali Zai Rahimahullah
36 Namaz E Hanafi Ya Rasoolullahﷺ Wali Muhammadi Namaz? Hafiz Zubair Ali Zai Rahimahullah
37 Kia Qur'an E Majeed Zameen Par Rakhna Jahiz Hay? Hafiz Zubair Ali Zai Rahimahullah
38 Zubair Alizai Rahimahullah Muaasireen Ki Nazar Mein
39 Ameer Mu'aawiya Razi Allahu Anha Sey Muhabbat Hafiz Zubair Ali Zai Rahimahullah
40 Khulfa E Rashedeen Se Muhabbat Hafiz Zubair Ali Zai Rahimahullah
41 Gaane Bajaane aur Fahaashi ki Hurmat Hafiz Zubair Ali Zai Rahimahullah
42 Kia ALLAH (ﷻ) har jagah maujood hy? Hafiz Zubair Ali Zai Rahimahullah
43 Fashion Ki laher Hafiz Nadeem Zaheer Hafizahullah
44 Allah(ﷻ) Arsh Par Mustawi Hai Hafiz Zubair Ali Zai Rahimahullah
45 Sab Ahle Emaan Bhai Bhai Hain Hafiz Zubair Ali Zai Rahimahullah
46 Maahe Muharram Ke Do Rozey Hafiz Nadeem Zaheer Hafizahullah
47 Chalees Masail Jo Sarhatan Sirf ijmaa’ Se Sabit Hain Hafiz Zubair Ali Zai Rahimahullah
48 Fazail E Yaum Ul Juma’ Hafiz Nadeem Zaheer Hafizahullah
49 Fazail E Salaam Hafiz Nadeem Zaheer Hafizahullah
50 Usoole Deen Hafiz Zubair Ali Zai Rahimahullah
51 Bacchcho ko Masjid mein Lay Jaana Masnoon Hai Hafiz Nadeem Zaheer Hafizahullah
52 Kia Mirza Muhammad Ali, Sheikh Zubair Alizai Rahimahullah Ka Shaagird Hy? Hafiz Nadeem Zaheer Hafizahullah
53 Hijama Seengi Lagwana Ek Sharai Elaaj Hafiz Nadeem Zaheer Hafizahullah
54 Akeli Aurat Ka Na Maharm Driver Ky Saath Safar Karna Hafiz Nadeem Zaheer Hafizahullah
55 Muqtadiyon Ko Farz Namaz Ke Liye Saff Me Kab Khade Hona Chahiye? Hafiz Nadeem Zaheer Hafizahullah
56 Namaz e Fajr Ka Waqt Hafiz Zubair Ali Zai Rahimahullah
57 Kya Mubahala Karna Jaaiz Hai? Hafiz Zubair Ali Zai Rahimahullah
58 Mardon Aur Auraton Ki Namaz Mein Farq Aur Aal E Taqleed Hafiz Zubair Ali Zai Rahimahullah
59 Walaa Tafarraqoo Fazal Akbar Kashmiri
60 Ghaali Bidaati Ky Peechy Namaz Parhny Ka Hukkam Hafiz Zubair Ali Zai Rahimahullah
61 Hidayat Ka Raasta Hafiz Zubair Ali Zai Rahimahullah
62 Namaz E Nabawi Takbeer E Oula Se Salaam Tak (Sahih Ahadees Ki Roushni Mein)

Android App --or-- iPhone/iPad App

IshaatulHadith Hazro © 2020