Install Our Mobile App: Android iPhone

Haq ki taraf Ruju

Tehreer: Hafiz Zubair Alizai Rahimahullah


Tabe Tabai Imam Saeed bin Abi Burdah bin Abi Moosa Al Ashari Rahimahullah ne apne daada Saynda Abu Moosa Al Ashari رضى اللٰه عنه ke naam Saydna Umar عليه السلام ka khat (letter) nikala, jisme likha hua tha:

’’لا یمنعک قضاء قضیتہ بالأمس راجعت فیہ نفسک وھدیت فیہ لرشدک أن تراجع الحق فإن الحق قدیم و إن الحق لا یبطلہ شئ و مراجعۃ الحق خیر من التمادي فی الباطل‘‘

Tumne kal jo faysla kiya tha agar aaj isme nazar saani kar li aur sahih ki taraaf tumhari rahnumaayi ho gai to haq ki taraf ruju karne se kabhi na rukna kyunki haq qadeem hai, ise koi cheez baatil nahi karti aur baatil me zid jhagde se haq ki taraf ruju karne me khair hai.

(Sunan Dar Qutni 4/207 #4426, Akhbaar ul Qadhatul Mohammad bin Khalaf bin Hayyan 1/71,72)

Is sache moti aur Farooqi kalaam ki sanad Saeed bin Abi Burdah tak sahih hai, unke shagird Idrees bin Yazeed bin Abdurrahman Al Awdi Thiqa the (Taqreeb 296)

Saeed ke paas woh kitab ya'ani khat (letter) tha jo Saydna Umar رضى اللٰه عنه ne Saydna Abu Moosa Al Ashari رضى اللٰه عنه ki taraf bheja tha, jise Saydna Saeed apne walid Abu burdah Rahimahullah se haasil kiya tha aur kitab se Riwayat wa jadah hone ki wajah se sahih hujjat hai. (Musnad Al Farooq la ibn Kathir 2/546,547)

Haafiz Ibn Al Qayyim farmate hain: "Yeh Kitab Jaleelus'shan hai, Ise ulma'a ki taraf se talqi bil qubool haasil hai" (Aa'lam ul Muaq'qiyeen pg 77)

Yahi woh buniyadi Manhaj hai jis par hum har waqt rawaa dawaa hain nez Shaikh Zubair Ali Zai Rahimahullah farmate hain ki Mahnaama Al Hadees hazro ke saf'haat is par gawaah hain.

Imam Abu Hanifa Rahimahullah ke baare me Mulla Murginani ne baar baar likha hai Fala'a masle se Imam Sahab ne ruju kar liye tha. maslan dekhiye. (Al Hidayah 1/61)

Shaikh Al Albani Rahimahullah ke ruju aur Taraja'at wali kitab ek ya do jildo me print hui hai.

Khushnaseeb hai wo jo apni galti maloom hone jaane ke baad haq ki taraf laut aaye.


Tehreer: Hafiz Zubair Alizai Rahimahullah

Romanised: Abdul Aziz Akhtar

Asal Mazmoon Ke Liye Dekhiye Tahqeeq Wa Ilmi Maqalat (J-2, S-50) Li Sheikh Hafiz Zubair Ali Rahima'hullah.

Deegar Mazameen:

1 Zahoor e Imam Mahdi: Ek Naa Qabil e Tardeed Haqeeqat Hafiz Zubair Alizai Rahimahullah
2 Zabaan Ki Hifaazat Hafiz Nadeem Zaheer Hafizahullah
3 Ilm Kaise Uthta Hai? Hafiz Nadeem Zaheer Hafizahullah
4 Aakhiri Sahabi e Rasool ﷺ Hafiz Zubair Alizai Rahimahullah
5 Ibne Arabi Sufi Ka Rad Hafiz Zubair Alizai Rahimahullah
6 Sayyeduna Ali (R.a) Ka Faislah Hafiz Zubair Alizai Rahimahullah
7 Haq ki taraf Ruju Hafiz Zubair Alizai Rahimahullah
8 Dua Ke Fazail Wa Masail Hafiz Zubair Alizai Rahimahullah
9 Sayyiduna Anas Bin Malik Razi Allahu Anhu Se Muhabbat Hafiz Sher Muhammad Al-Asari Hafizahullah
10 Kalima Tayyiba ka Sabooth Hafiz Zubair Alizai Rahimahullah
11 Nabi E Kareem ﷺ Ka Mehboob Shehr (Madinah Taiyibah) Hafiz Sher Muhammad Al-Asari Hafizahullah
12 Narmi Karen! Hafiz Zubair Alizai Rahimahullah
13 Biwi Par (Maroof Umoor Me) Apne Shaohar Ki Itaa'at Farz Hai Hafiz Zubair Alizai Rahimahullah
14 Walidain Se Muhabbat Hafiz Sher Muhammad Al-Asari Hafizahullah
15 Mojooda Halat Saheeh Hadees Ki Roshni Main Hafiz Zubair Alizai Rahimahullah
16 Asma ul Rijal ka ilam Hafiz Muaz Alizai
17 Hadees Ka Munkir Jannat Se Mehroom Rahega Hafiz Zubair Alizai Rahimahullah
18 Ghair Muqalid Aur Ahle Hadees Mein Faraq Hafiz Muaz Alizai
19 Mukhtasar Seerat Un Nabi ﷺ Hafiz Zubair Alizai Rahimahullah
20 Hadees Se Muhabbat Hafiz Sher Muhammad Al-Asari Hafizahullah
21 Ulama E Haq Se Muhabbat Hafiz Sher Muhammad Al-Asari Hafizahullah
22 Ek Musht Ke B'ad Daadhi Kaatna Hafiz Zubair Alizai Rahimahullah
23 Sahaba E Kiraam (Razi Allahu Anhum Ajmaeen) Se Muhabbat Hafiz Sher Muhammad Al-Asari Hafizahullah
24 Quran e Majeed se Muhabbat Hafiz Sher Muhammad Al-Asari Hafizahullah
25 Rasoolullah ﷺ Ki Hadees Ka Ihtiraam Hafiz Zubair Alizai Rahimahullah
26 Sayyiduna Husain Razi Allahu Anhu Se Muhabbat Hafiz Sher Muhammad Al-Asari Hafizahullah
27 Poori Ummat Kabhi Bil-Ijmaa Shirk Nahi Karegi Hafiz Zubair Alizai Rahimahullah
28 Ashrah Zul Hijjah Ki Fazilat O Ahmiyat Abu Ahmed Waqas Zubair
29 Shaykh Zubair Alizai, Dr. Farhat Hashmi Ko Sunne Ki Naseehat Karte Hai Hafiz Zubair Alizai Rahimahullah
30 Rasoolullah ﷺ Aur Ba'az Ghaib ki ittelah Hafiz Zubair Alizai Rahimahullah
31 Aik Saheeh ul Aqeedah Yahni Ahle Hadees Baadashah Ka Azeem o Shaan Qissah Hafiz Zubair Alizai Rahimahullah
32 Nabi Kareem ﷺ Kay Mohjazay Hafiz Zubair Alizai Rahimahullah
33 Muhaddiseen E Kiraam Ne Zaheef Riwayaat Kiyun Bayaan Kiyen? Hafiz Zubair Alizai Rahimahullah
34 Qabar Mein Nabi ﷺ Ki Hayaat Ka Masala Hafiz Zubair Alizai Rahimahullah
35 Allah ﷻ Se Muhabbat Hafiz Sher Muhammad Al-Asari Hafizahullah
36 Rasoolullah ﷺ Se Muhabbat Hafiz Sher Muhammad Al-Asari Hafizahullah
37 Masjid Mein Auraton Ki Namaz Kay 10 Dalaayil Hafiz Zubair Alizai Rahimahullah
38 Hum Ramazan Kaise Guzaren? Hafiz Nadeem Zaheer Hafizahullah
39 Sayyiduna 'Ali (Razi Allahu Anhu) Se Muhabbat Hafiz Sher Muhammad Al-Asari Hafizahullah
40 Namaz E Hanafi Ya Rasoolullahﷺ Wali Muhammadi Namaz? Hafiz Zubair Alizai Rahimahullah
41 Kia Qur'an E Majeed Zameen Par Rakhna Jahiz Hay? Hafiz Zubair Alizai Rahimahullah
42 Zubair Alizai Rahimahullah Muaasireen Ki Nazar Mein
43 Ameer Mu'aawiya Razi Allahu Anha Sey Muhabbat Hafiz Sher Muhammad Al-Asari Hafizahullah
44 Khulfa E Rashedeen Se Muhabbat Hafiz Sher Muhammad Al-Asari Hafizahullah
45 Gaane Bajaane aur Fahaashi ki Hurmat Hafiz Zubair Alizai Rahimahullah
46 Kia ALLAH (ﷻ) har jagah maujood hy? Hafiz Zubair Alizai Rahimahullah
47 Fashion Ki laher Hafiz Nadeem Zaheer Hafizahullah
48 Allah(ﷻ) Arsh Par Mustawi Hai Hafiz Zubair Alizai Rahimahullah
49 Sab Ahle Emaan Bhai Bhai Hain Hafiz Zubair Alizai Rahimahullah
50 Maahe Muharram Ke Do Rozey Hafiz Nadeem Zaheer Hafizahullah
51 Chalees Masail Jo Sarhatan Sirf ijmaa’ Se Sabit Hain Hafiz Zubair Alizai Rahimahullah
52 Fazail E Yaum Ul Juma’ Hafiz Nadeem Zaheer Hafizahullah
53 Fazail E Salaam Hafiz Nadeem Zaheer Hafizahullah
54 Usoole Deen Hafiz Zubair Alizai Rahimahullah
55 Bacchcho ko Masjid mein Lay Jaana Masnoon Hai Hafiz Nadeem Zaheer Hafizahullah
56 Kia Mirza Muhammad Ali, Sheikh Zubair Alizai Rahimahullah Ka Shaagird Hy? Hafiz Nadeem Zaheer Hafizahullah
57 Hijama Seengi Lagwana Ek Sharai Elaaj Hafiz Nadeem Zaheer Hafizahullah
58 Akeli Aurat Ka Na Maharm Driver Ky Saath Safar Karna Hafiz Nadeem Zaheer Hafizahullah
59 Muqtadiyon Ko Farz Namaz Ke Liye Saff Me Kab Khade Hona Chahiye? Hafiz Nadeem Zaheer Hafizahullah
60 Namaz e Fajr Ka Waqt Hafiz Zubair Alizai Rahimahullah
61 Kya Mubahala Karna Jaaiz Hai? Hafiz Zubair Alizai Rahimahullah
62 Mardon Aur Auraton Ki Namaz Mein Farq Aur Aal E Taqleed Hafiz Zubair Alizai Rahimahullah
63 Walaa Tafarraqoo Fazal Akbar Kashmiri
64 Ghaali Bidaati Ky Peechy Namaz Parhny Ka Hukkam Hafiz Zubair Alizai Rahimahullah
65 Hidayat Ka Raasta Hafiz Zubair Alizai Rahimahullah
66 Namaz E Nabawi Takbeer E Oula Se Salaam Tak (Sahih Ahadees Ki Roushni Mein)

Android App --or-- iPhone/iPad App

IshaatulHadith Hazro © 2020