Maktaba-tul-Hadith homepage
Search Monthly AlHadees Hazro

Shaykh Zubair Alizai, Dr. Farhat Hashmi Ko Sunne Ki Naseehat Karte Hai

Hafiz Zubair Alizai Rahimahullah


Shaykh Zubair Alizai (Rahimahullah) ek hadees ko samjhate hue Dr. Farhat Hashmi ki taareef karte hai aur unke bayan ko sunne ki naseehat karte hai.

Shaykh Zubair Alizai (Rahimahullah) kahte hai:

"Is Silsile Me Dr. Farhat Hashmi Ki Takreer "Ar Rijalu Qawwamuna Alan Nisayi" (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ) Ke Mauzu Par Bohut Mufeed Hai Jo Ki Cassette Ki Surat Me Market Me Dastiyab Hai."

Mahnama al Hadith Hazro by Shaykh Zubair Alizai, volume-50, page -13.

Doctor Farhat Hashmi ka asal daras:

ishaatulhadith roman urdu