Install Our Mobile App: Android iPhone

Kya Mubahala Karna Jaaiz Hai?


Muhaddis e Asr Hafiz Zubair Ali Zai Rahimahullah se sawaal kiya gaya ki:

Kya Sahih ul Aqeedah musalmaano ka ahl e bid’at aur gumraahon se Mubahala karna jaaiz hai?

To unhon ne jawaab diya:

فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَل لَّعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ​

Tarjumah: Phir Aap ke paas ilm aa jane ke baad jo shakhs jhagda kare to keh den: Aao! Hum apne bete bulayen aur tum apne, hum apni aurtein bulayen aur tum apni, aur hum apne ashkhaas bulayen aur tum apne ashkhaas bulaao phir hum Mubahala karen ke jhooton par Allah ki la’nat ho.

(Surah Aal e Imran, Surah No:3 Ayat No: 61)

Is Ayat e Kareemah ka shaan e nuzool yeh hai ke Rasoolullah ﷺ ke paas Najran se do Esaai: Aqib aur Syed aaye taaki Aap (ﷺ) se Mubahala karen. Un mein se ek ne doosre se kaha: Mubahala na karna, Allah ki Qasam! Agar woh Nabi huwa to hum Mubahale ke baad kabhi kaamyaabi mein nahi rahenge aur na hamari nasal baqi rahegi.

(Dekhiye Sahih Bukhari: 4380 ikhtisaar ke saath)

Abdullah bin Abbas Radhiallahu Anhu ne farmaya:

Agar woh log Nabi ﷺ se Mubahala karne ke liye bahar nikalte to wapsi par apne ghar waalon aur maal mein se kuch bhi na paate yani sab kuch tabah ho jaata.

(Tafseer Abdur Razzaq: 1/129 Hadees no: 411, is ki Sanad Sahih hai, Tafseer Ibn e Jareer At-Tabari: 3/212 is ki Sanad Sahih hai) Neez dekhiye Musnad Ahmed (1/248 Hadees no: 2225)

Mash-hoor Siqah Taba’ee Qatadah Rahimahullah ne farmaya:

Mujhe pata chala hai ke Nabi ﷺ ahl e Najran (ke Esaaiyon) se Mubahala karne ke liye nikle phir jab unhon (Esaaiyon) ne Aap ko dekha to dar gaye phir woh (Esaai Mubahale ke baghair hi) wapas chale gaye.

(Tafseer Abdur Razzaq: 1/129 Hadees no: 411, is ki Sanad Sahih hai, Tafseer Ibn e Jareer At-Tabari: 3/212, is ki Sanad Sahih hai)

Is Ayat ki tashreeh mein yeh bhi aaya hai ke Rasoolullah ﷺ ne Ali (bin Abi Talib), Fatima, Hasan aur Hussain (Radhiallahu Anhum) ko bulaya aur farmaya:

اللَّهُمَّ هَؤُلَاءِ أَهْلِي​

Tarjumah: Aye Allah! Yeh mere ahal hain.

(Sahih Muslim: 2404)

In dalail se maloom huwa ke agar shar’ee zaroorat ho to Sahih ul Aqeedah (aur qabil e aitimaad, nek) musalmaano ka kuffar ke khilaaf Mubahala karna jaaiz hai.

Mubahala karne ka matlab yeh hai ke do fareeqon ka baaham jama ho kar Allah se dua karna ke aye Allah! Jo haqq par nahi aur jhoota hai use halaak kar de, tabah o barbaad kar de, us par la’nat bhej.

Irshad e Baari Ta’ala hai:

إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ​

Tarjumah: Allah to yeh iradah karta hai ke aye ahl e bait! Tum se paleedi (gandagi) ko door kar de.

(Surah Al-Ahzaab, Surah No: 33 Ayat No: 33)

Is ki tashreeh mein Abdullah bin Abbas Radhiallahu Anhuma ne farmaya:

نزلت في نساء النبي ﷺ خاصة​

Tarjumah: Yeh (Ayat) khaas taur par Nabi e Akram ﷺ ki biwiyon ke baare mein nazil hue.

Is riwayat ke Rawi Mash-hoor Siqah Taba’ee Ikrimah Rahimahullah ne farmaya:

من شاء باهلتُه أنها نزلت في أزواج النبي ﷺ​

Tarjumah: Jo chaahe main Mubahala karne ke liye tayyar hun ke yeh (Ayat) Nabi ﷺ ki azwaaj (biwiyon) ke baare mein nazil hue.

(Tafseer Ibn e Abi Tatim ba-hawala Tafseer Ibn e Kaseer: 5/169-170 is ki Sanad Hasan hai. Doosra Nuskha 11/153, Tareekh e Dimashq Li-Ibn e Asakir: 73/111 is ki Sanad Hasan hai, tarjumah umm ul Momineen Umm e Habeebah Rimla bint e Abi Sufyan Radhiallahu Anhuma. Main (Hafiz Zubair Ali Zai) kehta hun: Tareekh e Dimashq mein “Zaid An-Nahwi” hai jabki sahih “Yazeed An-Nahwi” hai)

Is Asar se maloom huwa ke agar shar’ee zaroorat ho to Sahih ul Aqeedah, nek aur qabil e aitimaad musalman ya musalmaano ka ahl e bid’at ya gumrahon aur kuffar ke khilaaf Mubahala karna jaaiz hai lekin yaad rahe ke sirf Nabi ﷺ ka Mubahala aisa hai ke muqable mein aane waale har shakhs ki tabahi aur barbadi yaqeeni hai, jabki ummatiyon ke Mubahale mein yeh baat nahi hoti lehaza behtar hai ke Mubahala na kiya jaaye.

Muhaddis Burhan-ud-Deen Al-Biqa’ee ne likha hai:

Hamare Ustaaz Hafiz Ibn e Hajar Al-Asqalani ka Ibn ul Ameen naam ke ek shakhs se Ibn e Arabi ke baare mein Mubahala huwa. Us aadmi ne kaha: Aye Allah! Agar Ibn e Arabi gumraahi par hai to tu mujh par la’nat farma.

Hafiz Ibn e Hajar ne kaha: Aye Allah! Agar Ibn e Arabi hidayat par hai to tu mujh par la’nat farma.

Woh shakhs us Mubahale ke kuch maheene baad raat ko andha ho kar mar gaya.

Yeh waqi’ah 797 Hijri ko Zul-Qa’da mein huwa tha aur Mubahala (taqreeban do maheene pehle) Ramadhan mein huwa tha.

(Tambeeh ul Ghabbi: 136-137, Ilmi maqalat: 2/470-471)

Khulasa e Tehqeeq

Jahan tak ho sake Mubahala se bachna chahiye aur fiqhi aur ijtihadi masail ki wajah se musalmaano ka aapas mein Mubahala karna jaaiz nahi hai balki dalail ke saath fareeq e mukhalif ko samjhaana chahiye aur agar bahut zaroorat ho to phir Kufr o Islam ke ikhtilaaf aur sareeh aur ijtima’ee aur Salaf e Saliheen ke muttafiqa aqeede par Sahih ul Aqeedah nek samajhdaar ashkhaas kattar mubtadi’een aur gumrahon ke khilaaf Mubahala kar sakte hain lekin yaad rahe ke qat’ee nateeja sirf Nabi ﷺ ke Mubahale ka hi tha, baqi ummatiyon ke Mubahale ka nateeja aur anjaam yaqeeni maloom nahi hai. Wallahu A’lam.

(Fatawa Ilimiyah Al-Ma’roof Tauzeeh ul Ahkaam: 2/71-74, Maahnaama Isha’at ul Hadees, Shumarah No: 70, Page No: 11-13)

Tehreer: Hafiz Zubair Alizai Rahimahullah

Romanised: Umar Asari​ (via romanquranohadees)

[Mahnama Al-Hadees, Shumara no.28, Safa no.11-13]

Deegar Mazameen:

1 Walidain Se Muhabbat حافظ شیر محمد الاثری حفظہ اللہ
2 Mojooda Halat Saheeh Hadees Ki Roshni Main محدّث العَصر حَافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ
3 Asma ul Rijal ka ilam حافظ معاذ بن زبیر علی زئی
4 Hadees Ka Munkir Jannat Se Mehroom Rahega محدّث العَصر حَافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ
5 Ghair Muqalid Aur Ahle Hadees Mein Faraq حافظ معاذ بن زبیر علی زئی
6 Mukhtasar Seerat Un Nabi ﷺ محدّث العَصر حَافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ
7 Hadees Se Muhabbat حافظ شیر محمد الاثری حفظہ اللہ
8 Ulama E Haq Se Muhabbat حافظ شیر محمد الاثری حفظہ اللہ
9 Ek Musht Ke B'ad Daadhi Kaatna محدّث العَصر حَافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ
10 Sahaba E Kiraam (Razi Allahu Anhum Ajmaeen) Se Muhabbat حافظ شیر محمد الاثری حفظہ اللہ
11 Quran e Majeed se Muhabbat حافظ شیر محمد الاثری حفظہ اللہ
12 Rasoolullah ﷺ Ki Hadees Ka Ihtiraam محدّث العَصر حَافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ
13 Sayyiduna Husain Razi Allahu Anhu Se Muhabbat حافظ شیر محمد الاثری حفظہ اللہ
14 Poori Ummat Kabhi Bil-Ijmaa Shirk Nahi Karegi محدّث العَصر حَافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ
15 Ashrah Zul Hijjah Ki Fazilat O Ahmiyat الشیخ ابو احمد وقاص زبیرحفظہ اللہ
16 Shaykh Zubair Alizai, Dr. Farhat Hashmi Ko Sunne Ki Naseehat Karte Hai محدّث العَصر حَافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ
17 Rasoolullah ﷺ Aur Ba'az Ghaib ki ittelah محدّث العَصر حَافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ
18 Aik Saheeh ul Aqeedah Yahni Ahle Hadees Baadashah Ka Azeem o Shaan Qissah محدّث العَصر حَافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ
19 Nabi Kareem ﷺ Kay Mohjazay محدّث العَصر حَافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ
20 Muhaddiseen E Kiraam Ne Zaheef Riwayaat Kiyun Bayaan Kiyen? محدّث العَصر حَافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ
21 Qabar Mein Nabi ﷺ Ki Hayaat Ka Masala محدّث العَصر حَافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ
22 Allah ﷻ Se Muhabbat حافظ شیر محمد الاثری حفظہ اللہ
23 Rasoolullah ﷺ Se Muhabbat حافظ شیر محمد الاثری حفظہ اللہ
24 Masjid Mein Auraton Ki Namaz Kay 10 Dalaayil محدّث العَصر حَافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ
25 Hum Ramazan Kaise Guzaren? فضیلۃ الشیخ حافظ ندیم ظہیر حفظہ الله
26 Sayyiduna 'Ali (Razi Allahu Anhu) Se Muhabbat محدّث العَصر حَافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ
27 Namaz E Hanafi Ya Rasoolullahﷺ Wali Muhammadi Namaz? محدّث العَصر حَافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ
28 Kia Qur'an E Majeed Zameen Par Rakhna Jahiz Hay? محدّث العَصر حَافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ
29 Zubair Alizai Rahimahullah Muaasireen Ki Nazar Mein حافظ محمد یونس اثری
30 Ameer Mu'aawiya Razi Allahu Anha Sey Muhabbat محدّث العَصر حَافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ
31 Khulfa E Rashedeen Se Muhabbat محدّث العَصر حَافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ
32 Gaane Bajaane aur Fahaashi ki Hurmat محدّث العَصر حَافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ
33 Kia ALLAH (ﷻ) har jagah maujood hy? محدّث العَصر حَافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ
34 Fashion Ki laher فضیلۃ الشیخ حافظ ندیم ظہیر حفظہ الله
35 Allah(ﷻ) Arsh Par Mustawi Hai محدّث العَصر حَافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ
36 Sab Ahle Emaan Bhai Bhai Hain محدّث العَصر حَافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ
37 Maahe Muharram Ke Do Rozey فضیلۃ الشیخ حافظ ندیم ظہیر حفظہ الله
38 Chalees Masail Jo Sarhatan Sirf ijmaa’ Se Sabit Hain محدّث العَصر حَافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ
39 Fazail E Yaum Ul Juma’ فضیلۃ الشیخ حافظ ندیم ظہیر حفظہ الله
40 Fazail E Salaam فضیلۃ الشیخ حافظ ندیم ظہیر حفظہ الله
41 Usoole Deen محدّث العَصر حَافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ
42 Bacchcho ko Masjid mein Lay Jaana Masnoon Hai فضیلۃ الشیخ حافظ ندیم ظہیر حفظہ الله
43 Kia Mirza Muhammad Ali, Sheikh Zubair Alizai Rahimahullah Ka Shaagird Hy? فضیلۃ الشیخ حافظ ندیم ظہیر حفظہ الله
44 Hijama Seengi Lagwana Ek Sharai Elaaj فضیلۃ الشیخ حافظ ندیم ظہیر حفظہ الله
45 Akeli Aurat Ka Na Maharm Driver Ky Saath Safar Karna فضیلۃ الشیخ حافظ ندیم ظہیر حفظہ الله
46 Muqtadiyon Ko Farz Namaz Ke Liye Saff Me Kab Khade Hona Chahiye? فضیلۃ الشیخ حافظ ندیم ظہیر حفظہ الله
47 Namaz e Fajr Ka Waqt محدّث العَصر حَافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ
48 Kya Mubahala Karna Jaaiz Hai? محدّث العَصر حَافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ
49 Mardon Aur Auraton Ki Namaz Mein Farq Aur Aal E Taqleed محدّث العَصر حَافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ
50 Walaa Tafarraqoo فضل اکبر کاشمیری
51 Ghaali Bidaati Ky Peechy Namaz Parhny Ka Hukkam محدّث العَصر حَافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ
52 Hidayat Ka Raasta محدّث العَصر حَافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ

Android App --or-- iPhone/iPad App

Maktaba AlHadith Hazro © 2020 - All rights reserved.