Install Our Mobile App: Android iPhone

Kya Mubahala Karna Jaaiz Hai?


Muhaddis e Asr Hafiz Zubair Ali Zai Rahimahullah se sawaal kiya gaya ki:

Kya Sahih ul Aqeedah musalmaano ka ahl e bid’at aur gumraahon se Mubahala karna jaaiz hai?

To unhon ne jawaab diya:

فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَل لَّعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ​

Tarjumah: Phir Aap ke paas ilm aa jane ke baad jo shakhs jhagda kare to keh den: Aao! Hum apne bete bulayen aur tum apne, hum apni aurtein bulayen aur tum apni, aur hum apne ashkhaas bulayen aur tum apne ashkhaas bulaao phir hum Mubahala karen ke jhooton par Allah ki la’nat ho.

(Surah Aal e Imran, Surah No:3 Ayat No: 61)

Is Ayat e Kareemah ka shaan e nuzool yeh hai ke Rasoolullah ﷺ ke paas Najran se do Esaai: Aqib aur Syed aaye taaki Aap (ﷺ) se Mubahala karen. Un mein se ek ne doosre se kaha: Mubahala na karna, Allah ki Qasam! Agar woh Nabi huwa to hum Mubahale ke baad kabhi kaamyaabi mein nahi rahenge aur na hamari nasal baqi rahegi.

(Dekhiye Sahih Bukhari: 4380 ikhtisaar ke saath)

Abdullah bin Abbas Radhiallahu Anhu ne farmaya:

Agar woh log Nabi ﷺ se Mubahala karne ke liye bahar nikalte to wapsi par apne ghar waalon aur maal mein se kuch bhi na paate yani sab kuch tabah ho jaata.

(Tafseer Abdur Razzaq: 1/129 Hadees no: 411, is ki Sanad Sahih hai, Tafseer Ibn e Jareer At-Tabari: 3/212 is ki Sanad Sahih hai) Neez dekhiye Musnad Ahmed (1/248 Hadees no: 2225)

Mash-hoor Siqah Taba’ee Qatadah Rahimahullah ne farmaya:

Mujhe pata chala hai ke Nabi ﷺ ahl e Najran (ke Esaaiyon) se Mubahala karne ke liye nikle phir jab unhon (Esaaiyon) ne Aap ko dekha to dar gaye phir woh (Esaai Mubahale ke baghair hi) wapas chale gaye.

(Tafseer Abdur Razzaq: 1/129 Hadees no: 411, is ki Sanad Sahih hai, Tafseer Ibn e Jareer At-Tabari: 3/212, is ki Sanad Sahih hai)

Is Ayat ki tashreeh mein yeh bhi aaya hai ke Rasoolullah ﷺ ne Ali (bin Abi Talib), Fatima, Hasan aur Hussain (Radhiallahu Anhum) ko bulaya aur farmaya:

اللَّهُمَّ هَؤُلَاءِ أَهْلِي​

Tarjumah: Aye Allah! Yeh mere ahal hain.

(Sahih Muslim: 2404)

In dalail se maloom huwa ke agar shar’ee zaroorat ho to Sahih ul Aqeedah (aur qabil e aitimaad, nek) musalmaano ka kuffar ke khilaaf Mubahala karna jaaiz hai.

Mubahala karne ka matlab yeh hai ke do fareeqon ka baaham jama ho kar Allah se dua karna ke aye Allah! Jo haqq par nahi aur jhoota hai use halaak kar de, tabah o barbaad kar de, us par la’nat bhej.

Irshad e Baari Ta’ala hai:

إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ​

Tarjumah: Allah to yeh iradah karta hai ke aye ahl e bait! Tum se paleedi (gandagi) ko door kar de.

(Surah Al-Ahzaab, Surah No: 33 Ayat No: 33)

Is ki tashreeh mein Abdullah bin Abbas Radhiallahu Anhuma ne farmaya:

نزلت في نساء النبي ﷺ خاصة​

Tarjumah: Yeh (Ayat) khaas taur par Nabi e Akram ﷺ ki biwiyon ke baare mein nazil hue.

Is riwayat ke Rawi Mash-hoor Siqah Taba’ee Ikrimah Rahimahullah ne farmaya:

من شاء باهلتُه أنها نزلت في أزواج النبي ﷺ​

Tarjumah: Jo chaahe main Mubahala karne ke liye tayyar hun ke yeh (Ayat) Nabi ﷺ ki azwaaj (biwiyon) ke baare mein nazil hue.

(Tafseer Ibn e Abi Tatim ba-hawala Tafseer Ibn e Kaseer: 5/169-170 is ki Sanad Hasan hai. Doosra Nuskha 11/153, Tareekh e Dimashq Li-Ibn e Asakir: 73/111 is ki Sanad Hasan hai, tarjumah umm ul Momineen Umm e Habeebah Rimla bint e Abi Sufyan Radhiallahu Anhuma. Main (Hafiz Zubair Ali Zai) kehta hun: Tareekh e Dimashq mein “Zaid An-Nahwi” hai jabki sahih “Yazeed An-Nahwi” hai)

Is Asar se maloom huwa ke agar shar’ee zaroorat ho to Sahih ul Aqeedah, nek aur qabil e aitimaad musalman ya musalmaano ka ahl e bid’at ya gumrahon aur kuffar ke khilaaf Mubahala karna jaaiz hai lekin yaad rahe ke sirf Nabi ﷺ ka Mubahala aisa hai ke muqable mein aane waale har shakhs ki tabahi aur barbadi yaqeeni hai, jabki ummatiyon ke Mubahale mein yeh baat nahi hoti lehaza behtar hai ke Mubahala na kiya jaaye.

Muhaddis Burhan-ud-Deen Al-Biqa’ee ne likha hai:

Hamare Ustaaz Hafiz Ibn e Hajar Al-Asqalani ka Ibn ul Ameen naam ke ek shakhs se Ibn e Arabi ke baare mein Mubahala huwa. Us aadmi ne kaha: Aye Allah! Agar Ibn e Arabi gumraahi par hai to tu mujh par la’nat farma.

Hafiz Ibn e Hajar ne kaha: Aye Allah! Agar Ibn e Arabi hidayat par hai to tu mujh par la’nat farma.

Woh shakhs us Mubahale ke kuch maheene baad raat ko andha ho kar mar gaya.

Yeh waqi’ah 797 Hijri ko Zul-Qa’da mein huwa tha aur Mubahala (taqreeban do maheene pehle) Ramadhan mein huwa tha.

(Tambeeh ul Ghabbi: 136-137, Ilmi maqalat: 2/470-471)

Khulasa e Tehqeeq

Jahan tak ho sake Mubahala se bachna chahiye aur fiqhi aur ijtihadi masail ki wajah se musalmaano ka aapas mein Mubahala karna jaaiz nahi hai balki dalail ke saath fareeq e mukhalif ko samjhaana chahiye aur agar bahut zaroorat ho to phir Kufr o Islam ke ikhtilaaf aur sareeh aur ijtima’ee aur Salaf e Saliheen ke muttafiqa aqeede par Sahih ul Aqeedah nek samajhdaar ashkhaas kattar mubtadi’een aur gumrahon ke khilaaf Mubahala kar sakte hain lekin yaad rahe ke qat’ee nateeja sirf Nabi ﷺ ke Mubahale ka hi tha, baqi ummatiyon ke Mubahale ka nateeja aur anjaam yaqeeni maloom nahi hai. Wallahu A’lam.

(Fatawa Ilimiyah Al-Ma’roof Tauzeeh ul Ahkaam: 2/71-74, Maahnaama Isha’at ul Hadees, Shumarah No: 70, Page No: 11-13)

Tehreer: Hafiz Zubair Alizai Rahimahullah

Romanised: Umar Asari​ (via romanquranohadees)

[Mahnama Al-Hadees, Shumara no.28, Safa no.11-13]

Deegar Mazameen:

1 Zabaan Ki Hifaazat Hafiz Nadeem Zaheer hafizahullah
2 Ilm Kaise Uthta Hai? Hafiz Nadeem Zaheer hafizahullah
3 Aakhiri Sahabi e Rasool ﷺ Hafiz Zubair Alizai rahimahullah
4 Ibne Arabi Sufi Ka Rad Hafiz Zubair Alizai rahimahullah
5 Sayyeduna Ali (R.a) Ka Faislah Hafiz Zubair Alizai rahimahullah
6 Haq ki taraf Ruju Hafiz Zubair Alizai rahimahullah
7 Dua Ke Fazail Wa Masail Hafiz Zubair Alizai rahimahullah
8 Sayyiduna Anas Bin Malik Razi Allahu Anhu Se Muhabbat Hafiz Sher Muhammad Al-Asri hafizahullah
9 Kalima Tayyiba ka Sabooth Hafiz Zubair Alizai rahimahullah
10 Nabi E Kareem ﷺ Ka Mehboob Shehr (Madinah Taiyibah) Hafiz Sher Muhammad Al-Asri hafizahullah
11 Narmi Karen! Hafiz Zubair Alizai rahimahullah
12 Biwi Par (Maroof Umoor Me) Apne Shaohar Ki Itaa'at Farz Hai Hafiz Zubair Alizai rahimahullah
13 Walidain Se Muhabbat Hafiz Sher Muhammad Al-Asri hafizahullah
14 Mojooda Halat Saheeh Hadees Ki Roshni Main Hafiz Zubair Alizai rahimahullah
15 Asma ul Rijal ka ilam Hafiz Muaz Alizai
16 Hadees Ka Munkir Jannat Se Mehroom Rahega Hafiz Zubair Alizai rahimahullah
17 Ghair Muqalid Aur Ahle Hadees Mein Faraq Hafiz Muaz Alizai
18 Mukhtasar Seerat Un Nabi ﷺ Hafiz Zubair Alizai rahimahullah
19 Hadees Se Muhabbat Hafiz Sher Muhammad Al-Asri hafizahullah
20 Ulama E Haq Se Muhabbat Hafiz Sher Muhammad Al-Asri hafizahullah
21 Ek Musht Ke B'ad Daadhi Kaatna Hafiz Zubair Alizai rahimahullah
22 Sahaba E Kiraam (Razi Allahu Anhum Ajmaeen) Se Muhabbat Hafiz Sher Muhammad Al-Asri hafizahullah
23 Quran e Majeed se Muhabbat Hafiz Sher Muhammad Al-Asri hafizahullah
24 Rasoolullah ﷺ Ki Hadees Ka Ihtiraam Hafiz Zubair Alizai rahimahullah
25 Sayyiduna Husain Razi Allahu Anhu Se Muhabbat Hafiz Sher Muhammad Al-Asri hafizahullah
26 Poori Ummat Kabhi Bil-Ijmaa Shirk Nahi Karegi Hafiz Zubair Alizai rahimahullah
27 Ashrah Zul Hijjah Ki Fazilat O Ahmiyat Abu Ahmed Waqas Zubair
28 Shaykh Zubair Alizai, Dr. Farhat Hashmi Ko Sunne Ki Naseehat Karte Hai Hafiz Zubair Alizai rahimahullah
29 Rasoolullah ﷺ Aur Ba'az Ghaib ki ittelah Hafiz Zubair Alizai rahimahullah
30 Aik Saheeh ul Aqeedah Yahni Ahle Hadees Baadashah Ka Azeem o Shaan Qissah Hafiz Zubair Alizai rahimahullah
31 Nabi Kareem ﷺ Kay Mohjazay Hafiz Zubair Alizai rahimahullah
32 Muhaddiseen E Kiraam Ne Zaheef Riwayaat Kiyun Bayaan Kiyen? Hafiz Zubair Alizai rahimahullah
33 Qabar Mein Nabi ﷺ Ki Hayaat Ka Masala Hafiz Zubair Alizai rahimahullah
34 Allah ﷻ Se Muhabbat Hafiz Sher Muhammad Al-Asri hafizahullah
35 Rasoolullah ﷺ Se Muhabbat Hafiz Sher Muhammad Al-Asri hafizahullah
36 Masjid Mein Auraton Ki Namaz Kay 10 Dalaayil Hafiz Zubair Alizai rahimahullah
37 Hum Ramazan Kaise Guzaren? Hafiz Nadeem Zaheer hafizahullah
38 Sayyiduna 'Ali (Razi Allahu Anhu) Se Muhabbat Hafiz Zubair Alizai rahimahullah
39 Namaz E Hanafi Ya Rasoolullahﷺ Wali Muhammadi Namaz? Hafiz Zubair Alizai rahimahullah
40 Kia Qur'an E Majeed Zameen Par Rakhna Jahiz Hay? Hafiz Zubair Alizai rahimahullah
41 Zubair Alizai Rahimahullah Muaasireen Ki Nazar Mein
42 Ameer Mu'aawiya Razi Allahu Anha Sey Muhabbat Hafiz Zubair Alizai rahimahullah
43 Khulfa E Rashedeen Se Muhabbat Hafiz Zubair Alizai rahimahullah
44 Gaane Bajaane aur Fahaashi ki Hurmat Hafiz Zubair Alizai rahimahullah
45 Kia ALLAH (ﷻ) har jagah maujood hy? Hafiz Zubair Alizai rahimahullah
46 Fashion Ki laher Hafiz Nadeem Zaheer hafizahullah
47 Allah(ﷻ) Arsh Par Mustawi Hai Hafiz Zubair Alizai rahimahullah
48 Sab Ahle Emaan Bhai Bhai Hain Hafiz Zubair Alizai rahimahullah
49 Maahe Muharram Ke Do Rozey Hafiz Nadeem Zaheer hafizahullah
50 Chalees Masail Jo Sarhatan Sirf ijmaa’ Se Sabit Hain Hafiz Zubair Alizai rahimahullah
51 Fazail E Yaum Ul Juma’ Hafiz Nadeem Zaheer hafizahullah
52 Fazail E Salaam Hafiz Nadeem Zaheer hafizahullah
53 Usoole Deen Hafiz Zubair Alizai rahimahullah
54 Bacchcho ko Masjid mein Lay Jaana Masnoon Hai Hafiz Nadeem Zaheer hafizahullah
55 Kia Mirza Muhammad Ali, Sheikh Zubair Alizai Rahimahullah Ka Shaagird Hy? Hafiz Nadeem Zaheer hafizahullah
56 Hijama Seengi Lagwana Ek Sharai Elaaj Hafiz Nadeem Zaheer hafizahullah
57 Akeli Aurat Ka Na Maharm Driver Ky Saath Safar Karna Hafiz Nadeem Zaheer hafizahullah
58 Muqtadiyon Ko Farz Namaz Ke Liye Saff Me Kab Khade Hona Chahiye? Hafiz Nadeem Zaheer hafizahullah
59 Namaz e Fajr Ka Waqt Hafiz Zubair Alizai rahimahullah
60 Kya Mubahala Karna Jaaiz Hai? Hafiz Zubair Alizai rahimahullah
61 Mardon Aur Auraton Ki Namaz Mein Farq Aur Aal E Taqleed Hafiz Zubair Alizai rahimahullah
62 Walaa Tafarraqoo Fazal Akbar Kashmiri
63 Ghaali Bidaati Ky Peechy Namaz Parhny Ka Hukkam Hafiz Zubair Alizai rahimahullah
64 Hidayat Ka Raasta Hafiz Zubair Alizai rahimahullah
65 Namaz E Nabawi Takbeer E Oula Se Salaam Tak (Sahih Ahadees Ki Roushni Mein)

Android App --or-- iPhone/iPad App

IshaatulHadith Hazro © 2020