Install Our Mobile App: Android iPhone

Hijama Seengi Lagwana Ek Sharai ElaajHijama Se Muraad Pachna Lagwana Hai Ya'ani Jism Ke Mutasirah Hisse Se Seengi Ke Zariye Kharaab Wa Faasid Khoon Nikalwana. Ye Aisa I'laaj Hai Jis Ki Tibbi Ehmiyat Se Inkaar Mumkin Nahi Balke Daur E Jadeed Me Scienci Lihaaz Se Bhi Isey Mujarrab Wa Mufeed Qarar Diya Gaya Hai. Humne In Sutoor Mein Saheeh Ahadees Wa Aasaar Se Hijama (Seengi) Ki Shara'i Haisiyat Waazeh Karne Ki Koshish Ki Hai:

Seengi Mein Shifa Hai

Syedna Jabir Bin Abdullah Razi Allahu Anhu, Muqann'a Bin Sanaan (Tabaee) Ki Taimardaari Ke Liye Tashreef Laaye Phir Unse Farmaaya: Jab Tak Tum Seengi (pachna) Na Lagwaalo Mai Yahan Se Nahi Jaunga Kyunke Mai Ne Rasoolullah Sallallahu'Alaihiwasallam Ko Farmaate Hue Suna Hai:

((إن فیہ شفاء ))

Bila Shuba Iss Mein Shifa Hai.

[Saheeh Bukhari:5697]

Nabi E Kareem Sallallahu'Alaihiwasallam Ne Farmaya:

"Shifa Teen Cheezon Mein Hai":

 • Seengi Lagwaane Me,
 • Shehad Peene Mein,
 • Aur Aag Se Daaghne Mein, Lekin Mai Apni Ummat Ko Daaghne Se Mana Karta Hoon."

[Saheeh Bukhari:5681]

Syedna Jabir RaziAllahuAnhu Se Riwayat Hai Ke Nabi Sallallahu'Alaihiwasallam Ne Farmaya:

"Agar Tumhari Dawaon Mein Shifa Hai Toh Seengi Lagwaane Mein Aur Aag Se Daaghne Mein Hai Aur Mai Daaghne Ko Pasand Nahi Karta."

[Saheeh Bukhari:5704]

Seengi Behtareen Dawa (I'laaj) Hai

Nabi E Kareem Sallallahu'Alaihiwasallam Ne Farmaya:

"Jin Cheezon Se Tum I'laaj Karte Ho Inn Mein Se Koi Behtareen Dawa Hai Toh Wo Seengi (pachna) Lagwaana Hai."

[Sunan Abu Dawud:3857, Sunan Ibn Majah:3476, iski sanad hasan hai.]

Seengi Lagwaane Ke Liye Qamri Tareeq Ka Inteqaab

Rasoolullah Sallallahu'Alaihiwasallam Ne Farmaaya:

"Jo Shaqs (Qamri Mahine Ki) 17,19,21 Tareeq Ko Seengi Lagwaaye, usey Har Beemari Se Shifa Hogi."

[Sunan Abu Dawud:3861,iski sanad Hasan hai.]

Aurtein Bhi Seengi Lagwaa Sakti Hain

Ummul Momineen Syedah Umme Salamah RaziAllahuAnha Ne, Rasoolullah Sallallahu'Alaihiwasallam Se Seengi Lagwaane Ki Ijaazat Chaahi Toh Nabi Sallallahu'Alaihiwasallam Ne Abu Taybah Ko Hukm Diya Ke Inhein Seengi Lagadein.

Raawi Ke Nazdeek Abu Taybah Syedah Umme Salamah RaziAllahuAnha Ke Raza'i Bhai Ya Nabaligh Ladke The.

[Saheeh Muslim:2206,Nuskha darussalam:5744]

Rajeh Yehi Hai Ke Woh Uss Waqt Ghulamon Mein Seengi Lagaane Ke Maahir Nabaligh Ladke The.

Haalate Ahram Mein Seengi Lagwana

Ibn Buhainah Razi' Allahu anhu riwayath karte hai ke "Rasoolullah Sallallahu Alaihi wasallam Ne Lahi Jamal Ke muqam par halate Ahram mein Sir Ke darmiyan Seengi lagwayi thi."

[Saheeh Bukhari:1836,Saheeh Muslim:1203]

Syedna Abdullah bin Abbas RaziAllahuAnhu Ne Farmaaya:

"Nabi Sallallahu Alaihi wasallam Ne Halate Ahram mein seengu lagwayi."

[Saheeh Bukhari:5695]

Roze Ki Halath Mein Seengi Lagwana

Syedna Abdullah Bin Abbas Razi' Allahu anhu Se riwayath hai Ke Rasoolullah Sallallahu Alaihi wasallam Ne Roze Ki Halath Mein Seengi Lagwayi.

[Saheeh Bukhari:5694]

Seengi Lagwane ke Ba'd Ghusl Karna

Syadah Ayesha Razi'Allahu anha se Riwayat hai ke Nabi Sallallahu Alaihiwasallam 4 kaamon ki wajah se Ghusl Kiya karte the: Janabath Se, Jum'ah ke din, Seengi lagwane se aur Mayyith ko ghusl Dene Ke baad.

[Sunan Abu Dawud:348, Iski Sanad Hasan hai]

Seengi Lagaane Waale Ko Ujrat (Paise) Dena?

Abu Taybah Ne Rasoolullah Sallallahu'Alaihiwasallam Ko Seengi Lagaayi Toh Aap Sallallahu'Alaihiwasallam Ne Hukm Diya Ke Inhein (Mazdoori Mein) Ek Saa' Khajoor Dii Jaaye Aur Aap Ne Unke Maalikon Ko Hukm Diya Ke Inn Pr Muqarrarah Kharaaj Mein Kami Karein.

[Saheeh Bukhari: 2102, Saheeh Muslim: 1577]

Yahaan Kharaaj Se Muraad Woh Raqm Hai Jo Ghulaam Apne Maalik Ya Maalikon Ko Azaadi Haasil Karne Ke Liye Deta Hai.

Syedna Abdullah Bin Abbas RaziAllahuAnhu Se Riwayat Hai Ke Rasoolullah Sallallahu'Alaihiwasallam Ne Seengi Lagwayi Aur Hajjaam Ko Usski Ujrat Dii, Agar Ye Ujrat Haram Hoti Toh Use Na Dete.

[Saheeh Bukhari: 2103]

Sabit Hua Ke Jin Riwayaat Mein Iss Ujrat Ko Khabees Waghaira Kaha Gaya Hai Wo Karahat par Mahmool Hai Ya Mansookh Hain. . .Wallahu'Alam

Seengi Lagwaane Ke Baare Mein Chand Z'aeef Wa Ghair Saabit Riwayaat

 • Rasoolullah Sallallahu'Alaihiwasallam Ne Farmaya: Jis Raat Mujhe Me'raj Hui, Mein Farishton Ki Jiss Jama'at Ke Paas Se Guzra Woh Sab Mujhe Yehi Kehte Rahe: Aye Muhammad (Sallallahu'Alaihiwasallam)!! Seengi Lagwaya Karein.

  [Sunan Tirmizi: 2052, Abdul Rahman bin ishaq Al koofi al wasti Za'eef hai,Sunan Ibn Majah: 3477,Al mustadrak Lil Hakim 4/209, Abbad bin mansoor Za'eef hai aur ye riwayath apne tamam turuq wo Shawahid Ke Saath Za'eef hi hai.]

 • Rasoolullah Sallallahu'Alaihiwasallam Ne Farmaaya: Seengi Lagaane Waala Acha Banda Hai,Khoon Le Jaata Hai, Kamar Halki Karta Hai Aur Binaayi Tez Karta Hai.

  [Sunan Tirmizi: 2053, Sunan Ibn Majah: 3478,Al mustadrak 4/212,Abbad Bin Mansoor Za'eef Rawi hai.]

 • Syedna Ali RaziAllahuAnhu Se Marwi Hai Ke Jibreel Alaihissalaam Ne Nazil Hokar Nabi E Kareem Sallallahu'Alaihiwasallam Ko Gardan Ki Ragon Pr Aur Dono Kandhon Ke Darmiyan Seengi Lagwaane Ki Hidayat Ki.

  [Sunan Ibn Majah:3482,Asbagh bin Nubata Matrook Rawi Hai.]

 • Syedna Anas RaziAllahuAnhu Bayaan Karte Hain Ke Nabi Sallallahu'Alaihiwasallam Ne Ne Gardan Ki Ragon Pr Aur Kandhon Ke Darmiyan Seengi Lagwaayi.

  [Sunan Abi Dawud:3860, Sunan Tirmizi:2051, Ibn Majah:3483 Ye Riwayat Qatadah Ki An Ki Wajeh Se Za'eef Hai.]

 • Rasoolullah Sallallahu'Alaihiwasallam Ne Farmaya: Nahaar Munh Seengi Lagwana Zyadah Mufeed Hai Isse Aqal Mein Izafa Aur Hafizah Tez Hota Hai Aur Achi Yaadasht Waale Ki Yaadasht Bhi Zyadah Hojati Hai. Jisne Seengi Lagwani Ho Woh Allah Ka Naam Le Kar Jumerat Ko Lagwaaye, Jum'ah, Hafta Aur Itwaar Ko Seengi Lagwaane Se Ijtenab Karo. Somwaar Aur Mangal Ko Seengi Lagwaliya karo, budh waale din bhi seengi lagwane Se Bacho Kyunke Ayyub Alaihissalaam Ko Isi Din Aazmaish Aayi Thi. Juzam Aur Bars Sirf Budh Ke Din Ya Budh Ki Raat Mein Zaahir Hota Hai.

  [Sunan Ibn Majah:3488, Abdullah Bin Ismah Aur Sa'eed Bin Maimoon Donon Majhool Hain.]

Tanmbeeh

Jin Dinon Mein Seengi Lagwane Ki Mumaani'at Waarid Hui Hai Woh Sab Za'eef Riwayaat Hain, Kisi Bhi Din Seengi Lagwaayi Jaa Sakti Hai, Albatta qamri Mahine Ke Teen Dinon Mein Seengi Lagwana Behtar Wa Afzal Hai, Jaisa Ke Bahawala Hadees Guzr Chuka Hai.

Qaraeen Kraam! Hum Ne Intehaayi Ikhtesaar Ke Saath Seengi Ki Shara'i Haisiyat Aur Iss Ke Ehkaam Safha Qirtaas Pr Muntaqil Kardiye Hain ,Ummeed Hai Ke Iss Matrook Amal Ko Jaari Wa Aam Karne Ki Koshish Ki Jaayegi. Ye Baat Hamesha Zehan Nasheen Rahe Ke Aise Maahir Mu'aallij Ka Inteqhab Karein Ko Baqhoobi Jaanta Ho Ke Jism Ke Kis Hisse Pr Kis Maqsad Ya Marz Ke Liye Seengi Lagaani Hai.

[Mahnama Alhadees,Shumara:84 Safa:40-41]

Tehreer: Hafiz Nadeem Zaheer Hafizahullah

Romanised: Hafiz Muhammad Shahed Hyderabadi

[Mahnama Al-Hadees, Shumara no.84, Safa no.40-43]

Deegar Mazameen:

1 Walidain Se Muhabbat حافظ شیر محمد الاثری حفظہ اللہ
2 Mojooda Halat Saheeh Hadees Ki Roshni Main محدّث العَصر حَافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ
3 Asma ul Rijal ka ilam حافظ معاذ بن زبیر علی زئی
4 Hadees Ka Munkir Jannat Se Mehroom Rahega محدّث العَصر حَافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ
5 Ghair Muqalid Aur Ahle Hadees Mein Faraq حافظ معاذ بن زبیر علی زئی
6 Mukhtasar Seerat Un Nabi ﷺ محدّث العَصر حَافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ
7 Hadees Se Muhabbat حافظ شیر محمد الاثری حفظہ اللہ
8 Ulama E Haq Se Muhabbat حافظ شیر محمد الاثری حفظہ اللہ
9 Ek Musht Ke B'ad Daadhi Kaatna محدّث العَصر حَافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ
10 Sahaba E Kiraam (Razi Allahu Anhum Ajmaeen) Se Muhabbat حافظ شیر محمد الاثری حفظہ اللہ
11 Quran e Majeed se Muhabbat حافظ شیر محمد الاثری حفظہ اللہ
12 Rasoolullah ﷺ Ki Hadees Ka Ihtiraam محدّث العَصر حَافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ
13 Sayyiduna Husain Razi Allahu Anhu Se Muhabbat حافظ شیر محمد الاثری حفظہ اللہ
14 Poori Ummat Kabhi Bil-Ijmaa Shirk Nahi Karegi محدّث العَصر حَافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ
15 Ashrah Zul Hijjah Ki Fazilat O Ahmiyat الشیخ ابو احمد وقاص زبیرحفظہ اللہ
16 Shaykh Zubair Alizai, Dr. Farhat Hashmi Ko Sunne Ki Naseehat Karte Hai محدّث العَصر حَافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ
17 Rasoolullah ﷺ Aur Ba'az Ghaib ki ittelah محدّث العَصر حَافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ
18 Aik Saheeh ul Aqeedah Yahni Ahle Hadees Baadashah Ka Azeem o Shaan Qissah محدّث العَصر حَافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ
19 Nabi Kareem ﷺ Kay Mohjazay محدّث العَصر حَافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ
20 Muhaddiseen E Kiraam Ne Zaheef Riwayaat Kiyun Bayaan Kiyen? محدّث العَصر حَافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ
21 Qabar Mein Nabi ﷺ Ki Hayaat Ka Masala محدّث العَصر حَافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ
22 Allah ﷻ Se Muhabbat حافظ شیر محمد الاثری حفظہ اللہ
23 Rasoolullah ﷺ Se Muhabbat حافظ شیر محمد الاثری حفظہ اللہ
24 Masjid Mein Auraton Ki Namaz Kay 10 Dalaayil محدّث العَصر حَافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ
25 Hum Ramazan Kaise Guzaren? فضیلۃ الشیخ حافظ ندیم ظہیر حفظہ الله
26 Sayyiduna 'Ali (Razi Allahu Anhu) Se Muhabbat محدّث العَصر حَافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ
27 Namaz E Hanafi Ya Rasoolullahﷺ Wali Muhammadi Namaz? محدّث العَصر حَافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ
28 Kia Qur'an E Majeed Zameen Par Rakhna Jahiz Hay? محدّث العَصر حَافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ
29 Zubair Alizai Rahimahullah Muaasireen Ki Nazar Mein حافظ محمد یونس اثری
30 Ameer Mu'aawiya Razi Allahu Anha Sey Muhabbat محدّث العَصر حَافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ
31 Khulfa E Rashedeen Se Muhabbat محدّث العَصر حَافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ
32 Gaane Bajaane aur Fahaashi ki Hurmat محدّث العَصر حَافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ
33 Kia ALLAH (ﷻ) har jagah maujood hy? محدّث العَصر حَافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ
34 Fashion Ki laher فضیلۃ الشیخ حافظ ندیم ظہیر حفظہ الله
35 Allah(ﷻ) Arsh Par Mustawi Hai محدّث العَصر حَافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ
36 Sab Ahle Emaan Bhai Bhai Hain محدّث العَصر حَافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ
37 Maahe Muharram Ke Do Rozey فضیلۃ الشیخ حافظ ندیم ظہیر حفظہ الله
38 Chalees Masail Jo Sarhatan Sirf ijmaa’ Se Sabit Hain محدّث العَصر حَافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ
39 Fazail E Yaum Ul Juma’ فضیلۃ الشیخ حافظ ندیم ظہیر حفظہ الله
40 Fazail E Salaam فضیلۃ الشیخ حافظ ندیم ظہیر حفظہ الله
41 Usoole Deen محدّث العَصر حَافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ
42 Bacchcho ko Masjid mein Lay Jaana Masnoon Hai فضیلۃ الشیخ حافظ ندیم ظہیر حفظہ الله
43 Kia Mirza Muhammad Ali, Sheikh Zubair Alizai Rahimahullah Ka Shaagird Hy? فضیلۃ الشیخ حافظ ندیم ظہیر حفظہ الله
44 Hijama Seengi Lagwana Ek Sharai Elaaj فضیلۃ الشیخ حافظ ندیم ظہیر حفظہ الله
45 Akeli Aurat Ka Na Maharm Driver Ky Saath Safar Karna فضیلۃ الشیخ حافظ ندیم ظہیر حفظہ الله
46 Muqtadiyon Ko Farz Namaz Ke Liye Saff Me Kab Khade Hona Chahiye? فضیلۃ الشیخ حافظ ندیم ظہیر حفظہ الله
47 Namaz e Fajr Ka Waqt محدّث العَصر حَافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ
48 Kya Mubahala Karna Jaaiz Hai? محدّث العَصر حَافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ
49 Mardon Aur Auraton Ki Namaz Mein Farq Aur Aal E Taqleed محدّث العَصر حَافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ
50 Walaa Tafarraqoo فضل اکبر کاشمیری
51 Ghaali Bidaati Ky Peechy Namaz Parhny Ka Hukkam محدّث العَصر حَافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ
52 Hidayat Ka Raasta محدّث العَصر حَافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ

Android App --or-- iPhone/iPad App

Maktaba AlHadith Hazro © 2020 - All rights reserved.