Install Our Mobile App: Android iPhone

Sab Ahle Emaan Bhai Bhai Hain


Allah(ﷻ) farmata hain:

"Beshak Ahle Emaan bhai bhai hain lehaza apne dono bhaiyon ke darmiyaan sulah kara dou aur Allah sey dartey raho taake tum par raham kiya jaye." "Aye Emaan walon! koi qaoum kisi dusri qaoum ka mazaak na udayen, ho sakta hain ke wo un sey behtar ho aur auraten dusri auraton ka mazaak na udayen, ho sakta hain ke wo un sey behtar ho, tum ek dusre par aaib na lagaon aur na bure alqaab sey kisi ko pukaron, emaan laaney ke baad fasiq hona behat bura naam hain aur jo log tawba nahi karenge wahi zalim hain." "Aye Emaan walon! behat si badgumaniyon sey door raho, beshak baaz badgumaniyan gunha hain, ek dusre ki jasusi na karo aur ek dusre ki gheebat na karo, kya tumme sey koi shaksh apne murda bhai ka gosht khana pasand karta hain? tum tou us sey bura samahjte ho! aur Allah sey dartey raho, beshak Allah(ﷻ) tawba qubool karne waala hamesha raham karne waala hain." "Aye logon! humne tumhe ek mard aur ek aurat sey paida kiya aur muqtalif qaoumen aur qabiley bana diye hain taake tum ek dusre ko pehchaan sako, Allah ke darbar mein tumme sey sab sey ziyada izzat waala wo hain jo sab sey ziyada muttaqi hain, beshak Allah jaanney wala (aur har cheez se) bakhabar hain."

(Suratul Hujraat: 10-13)

Rasoolullah (ﷺ) ney farmaya:

"Musalmaan musalmaan ka bhai hain, na wo us par zulm karta hain aur na zulm honay deyta hain, jo aadmi apne bhai ki zarorat puri karega tou Allah us ki zarorat puri karega, jo kisi musalmaan (bhai) ki musibat door karega tou Allah(ﷻ) qayamat ki musibaton mein sey us ki musibat door karega, jisne apne bhai ki parda poshi ki tou Allah qayamat ke din us ki parda poshi karega."

(Saheeh Bukhaari: 2442, Saheeh Muslim: 2580)

Rasoolullah (ﷺ) ney farmaya:

"Ek dusre sey bughz na rakkho aur aapas mein hasad na karo aur ek dusre ki taraf (narazi se) peet na pehro aur Allah ke banden bhai bhai ban jaou, kisi musalmaan ke liye halaal nahi hain ke wo apne bhai sey teen raaton sey ziyada boycott kare."

(Muatta Imam Malik Riwayat Ibne Qasim Bit'Tehqeeq: 4, Saheeh Bukhaari: 6076, Saheeh Muslim: 2559)

Rasoolullah (ﷺ) ney farmaya:

"Ek dusre ke saath muhabbat, ulfat aur raham karne ki misl ek jism ki tarha hain, jab is ka ek aazah(hissa) bimaar hota hain tou sara jism is ke liye buqaar aur bedari ke saath takleef mein rehta hain."

(Saheeh Muslim: 2586 Wal'lafz Li, Saheeh Bukhaari: 6011)

Ek Saheeh hadees mein aaya hain ke Rasoolullah (ﷺ) ney farmaya:

"Aye (saari duniya ke) logon! sun lo tumhara Rab ek hain aur tumhara baap ek hain, sun lo! kisi arabi ko kisi ajmi par, kisi ajmi ko kisi arabi par, surq ko kaaley par aur kaaley ko surq par koi fazilat nahi hain siwaye Taqwa ke, kya maine tumhe pohchaa diya? logon ney kaha: Rasoolullah (ﷺ) ney pohchaa diya, phir aap ney farmaya: aaj kaunsa din hain? logon ney kaha: hurmat wala din (jummah) hain, phir aap ney poochaa: yeh kaunsa mahina hain? logon ney kaha: hurmat wala mahina hain, phir aap ney poochaa: ye kaunsa shehar hain? logon ney kaha: haram (makkah) hain, Aap (ﷺ) ney farmaya: Beshak Allah ney tum par tumhare khoon aur amwaal haraam qaraar diye hain, rawi ney kaha: mujhe maloom nahi ke aap ney izzaton ka bhi zikr kiya tha, aaj ke din ki tarha is (hurmat waley) mahine mein, is (hurmat waley) shaher mein, kya maine pohchaa diya hain? logon ney kaha: Rasoolullah (ﷺ) ney pohchaa diya hain, aap ney farmaya: hazir ghaib tak pohchaa dey."

(Musnad Ahmed 5/411 Hadees 23489 Wa Sanadahu Saheeh)

Maloom huwa ke Deen e Islam mein arabi ajmi, kaaley goorey, pathaan punjabi sindhi balochi, pakistani hindustani aur mulki gair mulki ka koi masla nahi hain balke sab ahle emaan bhai bhai hain lekin tabahi hai hain in logon ke liye jo musalmano ko firqon aur tukdiyon mein baantna chahatey hain,


Tehreer: Hafiz Zubair Alizai Rahimahullah

Romanised: Syed Ibraheem Salafi

[Mahnama Al-Hadees, Shumara no.47, Safa no.2-3]

Deegar Mazameen:

1 Walidain Se Muhabbat حافظ شیر محمد الاثری حفظہ اللہ
2 Mojooda Halat Saheeh Hadees Ki Roshni Main محدّث العَصر حَافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ
3 Asma ul Rijal ka ilam حافظ معاذ بن زبیر علی زئی
4 Hadees Ka Munkir Jannat Se Mehroom Rahega محدّث العَصر حَافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ
5 Ghair Muqalid Aur Ahle Hadees Mein Faraq حافظ معاذ بن زبیر علی زئی
6 Mukhtasar Seerat Un Nabi ﷺ محدّث العَصر حَافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ
7 Hadees Se Muhabbat حافظ شیر محمد الاثری حفظہ اللہ
8 Ulama E Haq Se Muhabbat حافظ شیر محمد الاثری حفظہ اللہ
9 Ek Musht Ke B'ad Daadhi Kaatna محدّث العَصر حَافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ
10 Sahaba E Kiraam (Razi Allahu Anhum Ajmaeen) Se Muhabbat حافظ شیر محمد الاثری حفظہ اللہ
11 Quran e Majeed se Muhabbat حافظ شیر محمد الاثری حفظہ اللہ
12 Rasoolullah ﷺ Ki Hadees Ka Ihtiraam محدّث العَصر حَافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ
13 Sayyiduna Husain Razi Allahu Anhu Se Muhabbat حافظ شیر محمد الاثری حفظہ اللہ
14 Poori Ummat Kabhi Bil-Ijmaa Shirk Nahi Karegi محدّث العَصر حَافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ
15 Ashrah Zul Hijjah Ki Fazilat O Ahmiyat الشیخ ابو احمد وقاص زبیرحفظہ اللہ
16 Shaykh Zubair Alizai, Dr. Farhat Hashmi Ko Sunne Ki Naseehat Karte Hai محدّث العَصر حَافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ
17 Rasoolullah ﷺ Aur Ba'az Ghaib ki ittelah محدّث العَصر حَافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ
18 Aik Saheeh ul Aqeedah Yahni Ahle Hadees Baadashah Ka Azeem o Shaan Qissah محدّث العَصر حَافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ
19 Nabi Kareem ﷺ Kay Mohjazay محدّث العَصر حَافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ
20 Muhaddiseen E Kiraam Ne Zaheef Riwayaat Kiyun Bayaan Kiyen? محدّث العَصر حَافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ
21 Qabar Mein Nabi ﷺ Ki Hayaat Ka Masala محدّث العَصر حَافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ
22 Allah ﷻ Se Muhabbat حافظ شیر محمد الاثری حفظہ اللہ
23 Rasoolullah ﷺ Se Muhabbat حافظ شیر محمد الاثری حفظہ اللہ
24 Masjid Mein Auraton Ki Namaz Kay 10 Dalaayil محدّث العَصر حَافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ
25 Hum Ramazan Kaise Guzaren? فضیلۃ الشیخ حافظ ندیم ظہیر حفظہ الله
26 Sayyiduna 'Ali (Razi Allahu Anhu) Se Muhabbat محدّث العَصر حَافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ
27 Namaz E Hanafi Ya Rasoolullahﷺ Wali Muhammadi Namaz? محدّث العَصر حَافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ
28 Kia Qur'an E Majeed Zameen Par Rakhna Jahiz Hay? محدّث العَصر حَافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ
29 Zubair Alizai Rahimahullah Muaasireen Ki Nazar Mein حافظ محمد یونس اثری
30 Ameer Mu'aawiya Razi Allahu Anha Sey Muhabbat محدّث العَصر حَافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ
31 Khulfa E Rashedeen Se Muhabbat محدّث العَصر حَافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ
32 Gaane Bajaane aur Fahaashi ki Hurmat محدّث العَصر حَافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ
33 Kia ALLAH (ﷻ) har jagah maujood hy? محدّث العَصر حَافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ
34 Fashion Ki laher فضیلۃ الشیخ حافظ ندیم ظہیر حفظہ الله
35 Allah(ﷻ) Arsh Par Mustawi Hai محدّث العَصر حَافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ
36 Sab Ahle Emaan Bhai Bhai Hain محدّث العَصر حَافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ
37 Maahe Muharram Ke Do Rozey فضیلۃ الشیخ حافظ ندیم ظہیر حفظہ الله
38 Chalees Masail Jo Sarhatan Sirf ijmaa’ Se Sabit Hain محدّث العَصر حَافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ
39 Fazail E Yaum Ul Juma’ فضیلۃ الشیخ حافظ ندیم ظہیر حفظہ الله
40 Fazail E Salaam فضیلۃ الشیخ حافظ ندیم ظہیر حفظہ الله
41 Usoole Deen محدّث العَصر حَافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ
42 Bacchcho ko Masjid mein Lay Jaana Masnoon Hai فضیلۃ الشیخ حافظ ندیم ظہیر حفظہ الله
43 Kia Mirza Muhammad Ali, Sheikh Zubair Alizai Rahimahullah Ka Shaagird Hy? فضیلۃ الشیخ حافظ ندیم ظہیر حفظہ الله
44 Hijama Seengi Lagwana Ek Sharai Elaaj فضیلۃ الشیخ حافظ ندیم ظہیر حفظہ الله
45 Akeli Aurat Ka Na Maharm Driver Ky Saath Safar Karna فضیلۃ الشیخ حافظ ندیم ظہیر حفظہ الله
46 Muqtadiyon Ko Farz Namaz Ke Liye Saff Me Kab Khade Hona Chahiye? فضیلۃ الشیخ حافظ ندیم ظہیر حفظہ الله
47 Namaz e Fajr Ka Waqt محدّث العَصر حَافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ
48 Kya Mubahala Karna Jaaiz Hai? محدّث العَصر حَافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ
49 Mardon Aur Auraton Ki Namaz Mein Farq Aur Aal E Taqleed محدّث العَصر حَافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ
50 Walaa Tafarraqoo فضل اکبر کاشمیری
51 Ghaali Bidaati Ky Peechy Namaz Parhny Ka Hukkam محدّث العَصر حَافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ
52 Hidayat Ka Raasta محدّث العَصر حَافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ

Android App --or-- iPhone/iPad App

Maktaba AlHadith Hazro © 2020 - All rights reserved.