Install Our Mobile App: Android iPhone

Sahaba E Kiraam (Razi Allahu Anhum Ajmaeen) Se Muhabbat

Hafiz Sher Muhammad Al-Asri hafizahullah


Sahaba e Kiraam Razi Allahu Anhum Ajmaeen se muhabbat juz e emaan hai, Allah ﷻ ka irshaad hai:

مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ ۚ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ ۖ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا ۖ سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ ۚ

"Muhammad (ﷺ) Allah ke Rasool hain aur aap ke jo saathi hain wo kuffaar par sakth aur aapas mein raham dil hain, aap dekhtey hain ke wo ruku' aur sajday mein paday, apne Rab ka fazl aur razamandi talaash kar rahey hain, unka nishaan yeh hai ke un ke chaheron par sajday ka asar hai. (qayamat ke din un ke chaherey chamak rahey honge)."

(Surah al-Fath: 29)

Aur farmaaya:

لَّقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا

"Allah (ﷻ) momino se raazi hogaya jab wo (bait e rizwaan waaley) darakht ke neechey aap ki bait kar rahey thhey, in ke dilon mein jo kuch hai usey Allah jaanta hai, pas Allah ne un par sukoon naazil farmaaya aur qareeb waali fatah (mubeen) aata farmaayi."

(Surah al-Fath: 18)

Teesre maqaam par irshaad hai:

وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۚ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

"Muhajireen aur ansaar mein se saabiqona awwaloon aur ahsaan ke sath unki itteba' karney waalon se Allah razi hogaya aur wo Allah se razi hogaye, Allah ﷻ ne un ke liye baghaat taiyaar kiye hain jin mein nehren beh rahi hain, wo sab us mein hamesha rahege."

(Surah at-Tawbah: 100)

Rasoolullah ﷺ farmaatey hain:

لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه

"Mere Sahaba ko bura na kaho, agar tum mein se koi shaksh uhad (pahaad) jitna sona (Allah ki rah mein) kharch kar dey tou bhi in (Sahaba) ke kharch kardah ek mud (mutthi bhar) ya uske aadhey (jaw, ghalley) ke barabar nahi ho sakta."

(Sahih Bukhari: 3673, Sahih Muslim: 222/2541, Darussalaam: 6488)

Aap ﷺ ne farmaaya:

أكرموا أصــــــحــــابي

"Mere Sahaba ki izzat karo."

(An-Nasaayi Fi al-Kubra: 5/387, Hadees: 9222, Wa Sanadahu Hasan)

Sayyiduna Ali Razi Allahu Anhu se unke bete Muhammad bin Hanafiyah ne pouchaa ke:

اي الناس خير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ابو بكر؛ قلت؛ ثم من، قال؛ ثم عمر

Rasoolullah ﷺ ke b'ad logon mein kaun sab se behtar hai? unhon ne farmaaya: Abu Abkr, phir pouchaa: un ke b'ad kaun hai? unhon ne farmaaya: Umar."

(Sahih Bukhari: 3671)

Sayyiduna Ali Razi Allahu Anhu ne Abu Bakr o Umar Razi Allahu Anhum ko: ﴾خير هٰذه الأمة بعد نبيها ﷺ﴿ qaraar diya hai Farmaan e Ali Razi Allahu Anhu mein 'ibrat hai aise logon ke liye jo sirf Ali Razi Allahu Anhu ki muhabbat ka dum bhartey hain lehaza Ali Razi Allahu Anhu se muhabbat ka da'wa karney waalon par laazim hai ke wo Abu Bakr o Umar aur tamaam Sahaba Razi Allahu Anhum se muhabbat karen.

Mashoor taba'yi Maimoon bin Mehraan farmaatey hain:

ثلاث ارفضوهن؛ سب أصحاب محمد ﷺ والنظر فی النجوم والنظر فى القدر

"Teen chizon ko (hamesha ke liye) chhor do, Muhammad ﷺ ke Sahaba ko bura kehna, nujomiyon ki tasdeeq karna aur taqdeer ka inkaar karna."

(Fazail e Sahaba Lil Imam Ahmed bin Hanbal: 1/60 Hadees 19, Wa Isnaadahu Sahih, Shaykh Saleh Wasiullah Abbas al-Madni al-Malaki Hafizahullah ne kaha)

Hafiz Ibne Kaseer Rahimahullah ne kya khoob farmaaya:

"Ahle Sunnat wal-Jamaa'at ke nazdeek tamaam Sahaba 'Adool (siqah aur qaabil e aitemaad) hain, Allah ne apni kitaab e 'aziz mein in ki sana bayaan farmaayi, Sunnat e Nabawiyah mein in ke tamaam akhlaaq o afaal ki madh maujood hai, unhon ne Allah se ajr o sawaab leyne ke liye apni jaane aur maal o daulat, Rasoolullah ﷺ par qurbaan kar diye."

(Ikhtisaar Uloom ul Hadees: Page 176,177 Anwa': 39)

Aye Allah! hummare dilon mein Sahaba e Kiraam ki muhabbat aur ziyadah kar dey.

Razi Allahu Anhum Ajmayeen (Ameen)


Tehreer: Hafiz Sher Muhammad Al-Asri hafizahullah

Tehqeeq wa Taqreej: Hafiz Zubair Alizai Rahimahullah

Romanised: Syed Ibraheem Salafi

[Mahnama Al-Hadees, Shumara no.2, Safa no.46]

Deegar Mazameen:

1 Zabaan Ki Hifaazat Hafiz Nadeem Zaheer hafizahullah
2 Ilm Kaise Uthta Hai? Hafiz Nadeem Zaheer hafizahullah
3 Aakhiri Sahabi e Rasool ﷺ Hafiz Zubair Alizai rahimahullah
4 Ibne Arabi Sufi Ka Rad Hafiz Zubair Alizai rahimahullah
5 Sayyeduna Ali (R.a) Ka Faislah Hafiz Zubair Alizai rahimahullah
6 Haq ki taraf Ruju Hafiz Zubair Alizai rahimahullah
7 Dua Ke Fazail Wa Masail Hafiz Zubair Alizai rahimahullah
8 Sayyiduna Anas Bin Malik Razi Allahu Anhu Se Muhabbat Hafiz Sher Muhammad Al-Asri hafizahullah
9 Kalima Tayyiba ka Sabooth Hafiz Zubair Alizai rahimahullah
10 Nabi E Kareem ﷺ Ka Mehboob Shehr (Madinah Taiyibah) Hafiz Sher Muhammad Al-Asri hafizahullah
11 Narmi Karen! Hafiz Zubair Alizai rahimahullah
12 Biwi Par (Maroof Umoor Me) Apne Shaohar Ki Itaa'at Farz Hai Hafiz Zubair Alizai rahimahullah
13 Walidain Se Muhabbat Hafiz Sher Muhammad Al-Asri hafizahullah
14 Mojooda Halat Saheeh Hadees Ki Roshni Main Hafiz Zubair Alizai rahimahullah
15 Asma ul Rijal ka ilam Hafiz Muaz Alizai
16 Hadees Ka Munkir Jannat Se Mehroom Rahega Hafiz Zubair Alizai rahimahullah
17 Ghair Muqalid Aur Ahle Hadees Mein Faraq Hafiz Muaz Alizai
18 Mukhtasar Seerat Un Nabi ﷺ Hafiz Zubair Alizai rahimahullah
19 Hadees Se Muhabbat Hafiz Sher Muhammad Al-Asri hafizahullah
20 Ulama E Haq Se Muhabbat Hafiz Sher Muhammad Al-Asri hafizahullah
21 Ek Musht Ke B'ad Daadhi Kaatna Hafiz Zubair Alizai rahimahullah
22 Sahaba E Kiraam (Razi Allahu Anhum Ajmaeen) Se Muhabbat Hafiz Sher Muhammad Al-Asri hafizahullah
23 Quran e Majeed se Muhabbat Hafiz Sher Muhammad Al-Asri hafizahullah
24 Rasoolullah ﷺ Ki Hadees Ka Ihtiraam Hafiz Zubair Alizai rahimahullah
25 Sayyiduna Husain Razi Allahu Anhu Se Muhabbat Hafiz Sher Muhammad Al-Asri hafizahullah
26 Poori Ummat Kabhi Bil-Ijmaa Shirk Nahi Karegi Hafiz Zubair Alizai rahimahullah
27 Ashrah Zul Hijjah Ki Fazilat O Ahmiyat Abu Ahmed Waqas Zubair
28 Shaykh Zubair Alizai, Dr. Farhat Hashmi Ko Sunne Ki Naseehat Karte Hai Hafiz Zubair Alizai rahimahullah
29 Rasoolullah ﷺ Aur Ba'az Ghaib ki ittelah Hafiz Zubair Alizai rahimahullah
30 Aik Saheeh ul Aqeedah Yahni Ahle Hadees Baadashah Ka Azeem o Shaan Qissah Hafiz Zubair Alizai rahimahullah
31 Nabi Kareem ﷺ Kay Mohjazay Hafiz Zubair Alizai rahimahullah
32 Muhaddiseen E Kiraam Ne Zaheef Riwayaat Kiyun Bayaan Kiyen? Hafiz Zubair Alizai rahimahullah
33 Qabar Mein Nabi ﷺ Ki Hayaat Ka Masala Hafiz Zubair Alizai rahimahullah
34 Allah ﷻ Se Muhabbat Hafiz Sher Muhammad Al-Asri hafizahullah
35 Rasoolullah ﷺ Se Muhabbat Hafiz Sher Muhammad Al-Asri hafizahullah
36 Masjid Mein Auraton Ki Namaz Kay 10 Dalaayil Hafiz Zubair Alizai rahimahullah
37 Hum Ramazan Kaise Guzaren? Hafiz Nadeem Zaheer hafizahullah
38 Sayyiduna 'Ali (Razi Allahu Anhu) Se Muhabbat Hafiz Zubair Alizai rahimahullah
39 Namaz E Hanafi Ya Rasoolullahﷺ Wali Muhammadi Namaz? Hafiz Zubair Alizai rahimahullah
40 Kia Qur'an E Majeed Zameen Par Rakhna Jahiz Hay? Hafiz Zubair Alizai rahimahullah
41 Zubair Alizai Rahimahullah Muaasireen Ki Nazar Mein
42 Ameer Mu'aawiya Razi Allahu Anha Sey Muhabbat Hafiz Zubair Alizai rahimahullah
43 Khulfa E Rashedeen Se Muhabbat Hafiz Zubair Alizai rahimahullah
44 Gaane Bajaane aur Fahaashi ki Hurmat Hafiz Zubair Alizai rahimahullah
45 Kia ALLAH (ﷻ) har jagah maujood hy? Hafiz Zubair Alizai rahimahullah
46 Fashion Ki laher Hafiz Nadeem Zaheer hafizahullah
47 Allah(ﷻ) Arsh Par Mustawi Hai Hafiz Zubair Alizai rahimahullah
48 Sab Ahle Emaan Bhai Bhai Hain Hafiz Zubair Alizai rahimahullah
49 Maahe Muharram Ke Do Rozey Hafiz Nadeem Zaheer hafizahullah
50 Chalees Masail Jo Sarhatan Sirf ijmaa’ Se Sabit Hain Hafiz Zubair Alizai rahimahullah
51 Fazail E Yaum Ul Juma’ Hafiz Nadeem Zaheer hafizahullah
52 Fazail E Salaam Hafiz Nadeem Zaheer hafizahullah
53 Usoole Deen Hafiz Zubair Alizai rahimahullah
54 Bacchcho ko Masjid mein Lay Jaana Masnoon Hai Hafiz Nadeem Zaheer hafizahullah
55 Kia Mirza Muhammad Ali, Sheikh Zubair Alizai Rahimahullah Ka Shaagird Hy? Hafiz Nadeem Zaheer hafizahullah
56 Hijama Seengi Lagwana Ek Sharai Elaaj Hafiz Nadeem Zaheer hafizahullah
57 Akeli Aurat Ka Na Maharm Driver Ky Saath Safar Karna Hafiz Nadeem Zaheer hafizahullah
58 Muqtadiyon Ko Farz Namaz Ke Liye Saff Me Kab Khade Hona Chahiye? Hafiz Nadeem Zaheer hafizahullah
59 Namaz e Fajr Ka Waqt Hafiz Zubair Alizai rahimahullah
60 Kya Mubahala Karna Jaaiz Hai? Hafiz Zubair Alizai rahimahullah
61 Mardon Aur Auraton Ki Namaz Mein Farq Aur Aal E Taqleed Hafiz Zubair Alizai rahimahullah
62 Walaa Tafarraqoo Fazal Akbar Kashmiri
63 Ghaali Bidaati Ky Peechy Namaz Parhny Ka Hukkam Hafiz Zubair Alizai rahimahullah
64 Hidayat Ka Raasta Hafiz Zubair Alizai rahimahullah
65 Namaz E Nabawi Takbeer E Oula Se Salaam Tak (Sahih Ahadees Ki Roushni Mein)

Android App --or-- iPhone/iPad App

IshaatulHadith Hazro © 2020